Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie wpływu przewodnictwa elektrycznego, lepkości i napięcia powierzchniowego roztworów polimerów na wytwarzanie polimerowych nanomateriałów

Wojciech Marcin Adamski

Abstract

Nanotechnology is increasingly used in various fields of science and industry. It is used in medicine, the high technology industry, and the armaments industry. Polymeric nanofibers are part of the science of nanotechnology. They are made using the electrospinning process. For the electrospinning process to run correctly, parameters such as electrical conductivity, viscosity and surface tension must be appropriate. The quality of obtained nanofibers can be checked, by scanning electron microscopy. The aim of the work was to check the influence of electrical conductivity, viscosity and surface tension of polymer solutions on the production of polymer nanofibers. Solutions of various polymers were prepared and the electrospinning process was carried out. On the basis of the observations of the nanopolymer mats made and photographs taken by means of the scanning electron microscope, conclusions on the subject of electrospinning and solutions used for this process were derived.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Wojciech Marcin Adamski (WBMiP) Wojciech Marcin Adamski Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Badanie wpływu przewodnictwa elektrycznego, lepkości i napięcia powierzchniowego roztworów polimerów na wytwarzanie polimerowych nanomateriałów
Promotor
Sabina Wilkanowicz (WBMiP/ICh) Sabina Wilkanowicz Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Chemii (WBMiP/ICh)
Kierunek / specjalność studiów
, Technologia Chemiczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sabina Wilkanowicz (WBMiP/ICh) Sabina Wilkanowicz Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Paweł Grabowski (WBMiP/ICh) Paweł Grabowski Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
polimery, nanowłókna, elektroprzędzenie
Słowa kluczowe w języku angielskim
polymers, nanofibers, electrospinning
Streszczenie w języku polskim
Nanotechnologia jest coraz częściej wykorzystywana w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Stosuje się ją w medycynie, przemyśle wysokich technologii, przemyśle zbrojeniowym. Polimerowe nanowłókna są częścią nauki o nanotechnologii. Wytwarza się je za pomocą procesu elektroprzędzenia. Aby proces elektroprzędzenia przebiegł prawidłowo, parametry takie jak przewodnictwo elektryczne, lepkość i napięcie powierzchniowe muszą być odpowiednie. Jakość otrzymanych nanowłókien można sprawdzić za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Celem pracy było sprawdzenie wpływu przewodnictwa elektrycznego, lepkości i napięcia powierzchniowego roztworów polimerów na wytwarzanie polimerowych nanowłókien. Przygotowano roztwory różnych polimerów i przeprowadzono proces elektroprzędzenia. Na podstawie obserwacji wytworzonych mat nanopolimerowych oraz zdjęć zrobionych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyprowadzono wnioski na temat elektoprzędzenia i roztworów użytych do tego procesu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    262244_praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 29951

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT652f27caf2a94c53854d8836998fc439/
URN
urn:pw-repo:WUT652f27caf2a94c53854d8836998fc439

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony