Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the influence of electrical conductivity, viscosity and surface tension of polymer solutions on the production of polymeric nanomaterials

Wojciech Marcin Adamski

Abstract

Nanotechnology is increasingly used in various fields of science and industry. It is used in medicine, the high technology industry, and the armaments industry. Polymeric nanofibers are part of the science of nanotechnology. They are made using the electrospinning process. For the electrospinning process to run correctly, parameters such as electrical conductivity, viscosity and surface tension must be appropriate. The quality of obtained nanofibers can be checked, by scanning electron microscopy. The aim of the work was to check the influence of electrical conductivity, viscosity and surface tension of polymer solutions on the production of polymer nanofibers. Solutions of various polymers were prepared and the electrospinning process was carried out. On the basis of the observations of the nanopolymer mats made and photographs taken by means of the scanning electron microscope, conclusions on the subject of electrospinning and solutions used for this process were derived.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Marcin Adamski (FCEMP) Wojciech Marcin Adamski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu przewodnictwa elektrycznego, lepkości i napięcia powierzchniowego roztworów polimerów na wytwarzanie polimerowych nanomateriałów
Supervisor
Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
polimery, nanowłókna, elektroprzędzenie
Keywords in English
polymers, nanofibers, electrospinning
Abstract in Polish
Nanotechnologia jest coraz częściej wykorzystywana w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Stosuje się ją w medycynie, przemyśle wysokich technologii, przemyśle zbrojeniowym. Polimerowe nanowłókna są częścią nauki o nanotechnologii. Wytwarza się je za pomocą procesu elektroprzędzenia. Aby proces elektroprzędzenia przebiegł prawidłowo, parametry takie jak przewodnictwo elektryczne, lepkość i napięcie powierzchniowe muszą być odpowiednie. Jakość otrzymanych nanowłókien można sprawdzić za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Celem pracy było sprawdzenie wpływu przewodnictwa elektrycznego, lepkości i napięcia powierzchniowego roztworów polimerów na wytwarzanie polimerowych nanowłókien. Przygotowano roztwory różnych polimerów i przeprowadzono proces elektroprzędzenia. Na podstawie obserwacji wytworzonych mat nanopolimerowych oraz zdjęć zrobionych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyprowadzono wnioski na temat elektoprzędzenia i roztworów użytych do tego procesu.
File
  • File: 1
    262244_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29951

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT652f27caf2a94c53854d8836998fc439/
URN
urn:pw-repo:WUT652f27caf2a94c53854d8836998fc439

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page