Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of reinforced concrete, multi-storey residential building in Warsaw

Patryk Chmielewski

Abstract

Graduate work presents project of selected components of a multi-storey residential building with services and underground garage . The main part of the project are static calculations of slab foundation, floor slab , pole and stairs as well as construction drawings of the above mentioned components . Moreover, the work includes a descriptive part , in which there is a brief presentation of wall superstructures and reinforced concrete , technical description , information about security and health protection and technical terms of execution and acceptance of construction works . This thesis was written in order to show my ability of doing static calculations of reinforced concrete construction and to show my drawing skills of typical components of reinforced concrete construction in accordance to the scientific knowledge and engineering practice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Chmielewski (FCE) Patryk Chmielewski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej mieszkalnego budynku wielokondygacyjnego w W-wie
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4413
Reviewers
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja, żelbet, płyta fundamentowa, płyta stropowa, słup, schody
Keywords in English
construction, reinforced concrete, slab foundation , floor slab , pole , stairs
Abstract in Polish
Praca dyplomowa przedstawia projekt wybranych elementów konstrukcyjnych zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym. Główną częścią projektu są obliczenia statyczne płyty fundamentowej, płyty stropowej, słupa oraz schodów, przy wykonaniu których wspomagano się programem Robot Structural Analysis Professional 2014 oraz rysunki konstrukcyjne przedstawiające wyżej wymienione elementy konstrukcyjne. Ponadto praca zawiera część opisową, w której znajduje się krótkie przedstawienie ścianowych ustrojów nośnych i żelbetu, opis techniczny, informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Celem wykonania pracy dyplomowej było przedstawienie umiejętności wykonania obliczeń i rysunków konstrukcyjnych dla typowych elementów konstrukcyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną i inżynierską.
File
  • File: 1
    praca inż-Chmielewski-Patryk-251854.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12604

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT652db1e14ef346249ed7ab25bd005832/
URN
urn:pw-repo:WUT652db1e14ef346249ed7ab25bd005832

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page