Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w wybranej miejscowości

Daniel Gąbiński

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Gąbiński Daniel Gąbiński,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
ocena przeciwpożarowa, zaopatrzenie w wodę
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest charakterystyka przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz prawidłowości jego działania. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych e części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w wybranej miejscowości.
File
  • File: 1
    Daniel Gąbiński.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT650f0d0b99cf4a8a9ef5fe8507aeb79b/
URN
urn:pw-repo:WUT650f0d0b99cf4a8a9ef5fe8507aeb79b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page