Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Central heating installation design depending on the heat source used

Ewa Katarzyna Sadowska

Abstract

The work issues will be raised to the current prevailing building standard aimed at reducing air pollution and reducing the operating costs of the building. Currently, there are many devices and systems on the market that do not always go hand in hand with the investor's expectations and meet ecological standards. The work aims to consider different variants of heat sources that work with the central floor heating installation and the selection of the most beneficial and rational solution from the investor's point of view. The aim of the work is to analyze the profitability of the implementation of the central floor heating installation together with the heat source - a condensing boiler or a heat pump. In the first part, the installation of central floor heating for two variants of heat sources was designed and the necessary calculations were made. Then, the investment costs for the central heating installation were compared, depending on the heat source selected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Katarzyna Sadowska (FEE) Ewa Katarzyna Sadowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania w zależności od zastosowanego źródła ciepła
Supervisor
Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Grzegorz Narowski (FEE/DHV) Piotr Grzegorz Narowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Olgierd Niemyjski (FEE/DHV) Olgierd Niemyjski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
kocioł kondensacyjny, pompa ciepła, instalacja centralnego ogrzewania, koszty inwestycji
Keywords in English
condensing boiler, heat pump, installation of central floor heating, Investment costs
Abstract in Polish
Obecnie na rynku istnieje wiele urządzeń i systemów, które nie zawsze idą w parze z oczekiwaniami inwestora oraz ze spełnieniem standardów ekologicznych. W pracy zostaną poruszone kwestie związane ze współcześnie panującym standardem budowlanym dążącym do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku. Praca ma na celu rozważenie różnych wariantów źródeł ciepła współpracujących z instalacją centralnego ogrzewania podłogowego oraz wybór najbardziej korzystnego i racjonalnego rozwiązania z punktu widzenia inwestora. Celem pracy jest analiza opłacalności wykonania instalacji centralnego ogrzewania podłogowego wraz ze źródłem ciepła – kotłem kondensacyjnym lub pompą ciepła. W pierwszej części zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania podłogowego dla dwóch wariantów źródeł ciepła oraz wykonano niezbędne obliczenia. Następnie porównano koszty inwestycji w instalację centralnego ogrzewania, w zależności od wybranego źródła ciepła.
File
  • File: 1
    Projekt_instalacji_centralnego_ogrzewania_podłogowego_w_zależności_od_zastosowanego_źródła_ciepła_WIBHiŚ_Sadowska_Ewa_277818.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32600

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64f9c4926cbd4195ba4f2f8da86d6c3f/
URN
urn:pw-repo:WUT64f9c4926cbd4195ba4f2f8da86d6c3f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page