Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the manufacturing process of making a distance model for rims with the use of CAD / CAM systems

Krzysztof Kurdej

Abstract

Machining involves removing material in order to create the desired shape of the workpiece. With the proper implementation of the entire cutting process, we are able to obtain very narrow dimensional tolerances and the required properties of the surface layer, for example, the surface roughness. Increasing demands on dimensions, geometry and repeatability of manufactured objects forced to optimize machining processes by using numerically controlled machine tools, colloquially called NC or CNC. Engineers, technologists and developers very often use interactive CAD / CAM systems to prepare the object for the production phase. A multidirectional simulation which is offered in these systems allows, for example, to check the construction of components cooperating with each other. It also allows to do optimizations at the level of weight reduction of the structure and simulation of the technological process in the context of shortening the machining time and increasing its efficiency. The automotive industry is particularly developed in terms of optimization, process automation and the requirements for the created objects. Sometimes, however, it is required to create parts depending on the car's user requirements. Thanks to relatively easy preparation of production and speed of change, enables production of individual series according to the client's expectations. The purpose of this thesis is to create a process for an individual model of distance to rims. The discussed process was carried out based on a 1: 2 scale model because limited the possibilities of machine tools. The construction of this distance, its purpose and the material used to make it were analyzed. The machining parameters, tools and mounting positions in individual operations have been selected. Distance model and machining programs were created in CAD / CAM systems - Solid Works 2018 and Creo Parametric 5.0.0.0.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Kurdej (FPE) Krzysztof Kurdej,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Opracowanie technologii wykonania modelu dystansu do felg z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Joanna Radziejewska (FPE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie, systemy CAD / CAM, dystans do felg, motoryzacja, projektowanie 3D, materiały obróbkowe, narzędzia
Keywords in English
Machning, milling, lathework, CAD / CAM systems, distance for rims, automotive, 3D design, machining materials, tools
Abstract in Polish
Obróbka skrawaniem polega na usuwaniu materiału w celu nadania żądanego kształtu przedmiotowi obrabianemu. Przy odpowiedniej realizacji całego procesu skrawania jesteśmy w stanie uzyskać bardzo wąskie tolerancje wymiarowe oraz wymagane właściwości warstwy wierzchniej, między innymi chropowatość powierzchni. Stawiane coraz większe wymagania dotyczące wymiarów, geometrii oraz powtarzalności wytwarzanych przedmiotów zmusiły do optymalizacji procesów skrawania poprzez wykorzystanie obrabiarek sterowanych numerycznie, zwanych potocznie NC lub CNC. Inżynierowie, technolodzy oraz programiści na każdym kroku wykorzystują interaktywne systemy CAD/CAM przygotowując przedmiot do fazy produkcyjnej. Wielokierunkowa symulacja która jest oferowana w tych systemach umożliwia na przykład sprawdzenie konstrukcji elementów ze sobą współpracujących, optymalizacje na poziomie redukcji ciężaru konstrukcji oraz symulacji procesu technologicznego w kontekście skrócenia czasu obróbki i wzrostu jej wydajności. Przemysł motoryzacyjny jest szczególnie rozwinięty pod względem optymalizacji, automatyzacji procesów oraz wymagań stawianym tworzonym przedmiotom. Niekiedy jednak wymagane jest stworzenie części w zależności od wymagań użytkownika auta. Obróbka skrawaniem charakteryzująca się stosunkowo łatwym przygotowaniem produkcji i szybkością wprowadzania zmian, umożliwia produkcję indywidualnych serii zgodnie z oczekiwaniami klienta. Celem pracy jest stworzenie procesu dla indywidualnego modelu dystansu do felg. Omawiany proces został przeprowadzony na podstawie modelu w skali 1:2 wynikającego z ograniczenia możliwości obrabiarek. Analizie została poddana konstrukcja takiego dystansu, jego zastosowanie oraz materiał użyty do wytworzenia. Dobrane zostały parametry obróbkowe, narzędzia oraz pozycje zamocowania w poszczególnych operacjach. Model dystansu oraz programy obróbkowe zostały stworzone w systemach CAD/CAM – Solid Works 2018 oraz Creo Parametric 5.0.0.0.
File
  • File: 1
    275587_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35129

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64e0d74eef1c4b25af54790052f3c031/
URN
urn:pw-repo:WUT64e0d74eef1c4b25af54790052f3c031

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page