Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of flow phenomena in radial inflow turbines with vaneless volute distributor

Ewelina Kicka

Abstract

An analysis concerning fluid dynamics phenomena that take place in the radial inflow turbine with vaneless distributor was carried out in the following thesis and influence of geometrical parameters change at the turbine inlet on the turbine shaft power value was also investigated. For this purpose a 3D Solid Works model of the turbine stage was used. CFD simulations were carried out using Flow Simulation software and to calculate turbine power shaft the set of equations was used. Theoretical part describes areas of applications for the radial inflow turbines, starting from ORC (Organic Rankine Cycle) and ending with turbocharging systems in internal combustion engines. In the design part, the radial inflow turbine 3D model was introduced and simulation soft was also reviewed. The simulations were done for two turbines housing models differing in the length of the section where accelerated fluid reaches the highest speed. Air and exhaust gases were used as a working fluid. Air has already been available in SolidWorks database, whereas exhaust gases were specially defined in the current study. This definition was described as well as the boundary conditions that were set for both models to receive greater accuracy were presented. The research and calculation part contain the simulations results. For each model the same analysis type was carried out using air and exhaust gases as working fluids. Obtained parameters were compared and conclusions were drawn when taking into consideration the affection of applied modification in turbine housing depending on working fluid characteristics. Those results were used to calculate the power on the turbine shaft (based on available knowledge about fluid dynamics) for each model with air and exhaust gases. All the results were presented as 3D flow trajectories, tables and charts. A suggestion on further development of the current work was also given at the end of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Kicka (FACME) Ewelina Kicka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie zjawisk przepływowych w dośrodkowej turbinie z bezłopatkową kierownicą
Supervisor
Dmytro Samoilenko (FACME/IV) Dmytro Samoilenko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Vehicles (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2186
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Dmytro Samoilenko (FACME/IV) Dmytro Samoilenko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
moc turbiny, turbina dośrodkowa, kierownica bezłopatkowa, komputerowa analiza przepływu
Keywords in English
turbine power, radial inflow turbine, vaneless volute distributor, computational fluid dynamics
Abstract in Polish
W tej pracy przeprowadzono analizę zjawisk przepływowych zachodzących w turbinie dośrodkowej turbosprężarki z bezłopatkową kierownicą oraz zbadano wpływ zmiany parametrów geometrycznych na wlocie do turbiny na moc przekazywaną na wał turbosprężarki. W tym celu konieczne było użycie modelu turbiny zaprojektowanego w oprogramowaniu SolidWorks. Aby zrealizować cel pracy, przeprowadzono symulacje dynamiki przepływu dzięki możliwościom oprogramowania Flow Simulation, natomiast aby obliczyć moc na wale turbiny, przeprowadzono sekwencję obliczeń. Część teoretyczna pracy porusza zagadnienia dotyczące zastosowania turbiny dośrodkowej w różnych obszarach techniki, począwszy od turbin w obiegach Rankine’a, kończąc na stosowaniu ich w układach doładowania silników spalinowych. W części projektowej przedstawiony został model 3D turbiny dośrodkowej, a także omówiono środowisko programowe, jakim się posłużono do wykonania symulacji. Przeprowadzono je dla dwóch wariantów obudowy turbiny, różniących się pomiędzy sobą długością odcinka, w miejscu którego przyspieszany gaz osiąga największą prędkość. W symulacjach użyto dwóch rodzajów płynu: powietrza i gazów wylotowych z silnika spalinowego. Powietrze jako czynnik roboczy jest gazem dostępnym w oprogramowaniu, natomiast gazy wylotowe wymagały uprzedniego zdefiniowania zanim można było je zastosować do symulacji. Definicję tego płynu również opisano w tej części, jak również warunki brzegowe obu modeli niezbędne do prawidłowego korzystania z możliwości oprogramowania, aby móc uzyskać jak najbardziej zbliżone do realnych wyniki. Część badawczo-obliczeniowa zawiera opisy symulacji. Dla każdej obudowy przeprowadzono analizę z zastosowaniem powietrza i spalin jako czynników roboczych. Porównując ze sobą otrzymane wartości parametrów, sformułowano wnioski na temat wpływu wprowadzonej modyfikacji w geometrii obudowy turbiny na parametry końcowe płynu przepływającego przez nią w zależności od użytego czynnika roboczego. Kolejno stosując otrzymane wartości parametrów, przeprowadzono obliczenia (w oparciu o dostępną w literaturze wiedzę dotyczącą podstaw dynamiki przepływu gazów w dośrodkowej turbinie) prowadzące do wyznaczenia mocy na wale turbiny, którą także obliczono dla powietrza i gazów wylotowych dla każdego modelu obudowy turbiny. Wszystkie wyniki zaprezentowano na trójwymiarowym modelu w formie graficznej symulacji przepływów, w tabelach zestawiono otrzymane wartości badanych parametrów i na tej podstawie stworzono wykresy, a następnie podsumowano przeprowadzone badania, kończąc pracę sugestią o możliwości dalszych badań w tej tematyce.
File
  • File: 1
    Ewelina_Kicka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35435

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64c22783b9e040f2b17b34f95bff3128/
URN
urn:pw-repo:WUT64c22783b9e040f2b17b34f95bff3128

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page