Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wstępny moździerza mobilnego

Marcin Wiktor Gutowski

Abstract

The subject of the thesis is a preliminary design of an infantry 60 mm mortar that allows operating in prone position. Theoretical part of the thesis is an analysis of modern mortars and directions of development of mortars and their ammunition. It also includes information about construction of standard mortars and mortar shells. The second part of this thesis contains simplified calculations of internal and external ballistics. It shows methods for finding minimal muzzle velocity allowing to reach assumed range, calculations used to determine maximal pressure value and its value throughout the shot period and calculations used to determine minimal amount of gunpowder needed to obtain the desired characteristics. Then a prototype was made in the form of assembly drawings. It allowed to make structure strength calculations. Minimum barrel thickness was calculated. Structural calculations were made for: baseplate, beams that transfers force and construction nodes. Final effect of this thesis is a concept of a mortar meeting all the requirements that requires further development in terms of element design and material selection.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marcin Wiktor Gutowski (WMT) Marcin Wiktor Gutowski Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Projekt wstępny moździerza mobilnego
Promotor
Janusz Ewertowski (WMT/IMP) Janusz Ewertowski Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Olgierd Goroch (WMT/IMP) Olgierd Goroch Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Janusz Ewertowski (WMT/IMP) Janusz Ewertowski Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
moździerz, artyleria, balistyka, wytrzymałość materiałów, konstrukcja, uzbrojenie
Słowa kluczowe w języku angielskim
mortar, artillery, ballistics, material strength, construction, armament
Streszczenie w języku polskim
Tematem niniejszej pracy jest opracowanie wstępnego rozwiązania konstrukcyjnego moździerza piechoty kalibru 60 mm umożliwiającego obsługę z pozycji leżącej. W części teoretycznej pracy dokonano analizy nowoczesnych moździerzy oraz kierunku rozwoju moździerzy i amunicji w nich stosowanej. Zostały w niej również zawarte informacja na temat budowy typowych moździerzy i pocisków moździerzowych. W drugiej części przedstawiono uproszczone obliczenia z zakresu balistyki wewnętrznej i zewnętrznej. Przedstawiają one metody wyznaczania minimalnej prędkości wylotowej pozwalającej osiągnąć założoną donośność, wyznaczania wartości maksymalnej ciśnienia i jego wartości przez cały okres strzału oraz wyznaczenia ilości prochu niezbędnej do uzyskania żądanych charakterystyk. Następnie wykonano prototyp w postaci rysunków złożeniowych i przeprowadzono obliczenia wytrzymałości konstrukcji. Określono minimalna grubość lufy. Zbadano wytrzymałość płyty oporowej, przenoszących siły belek oraz węzłów konstrukcji. Efektem końcowym pracy jest koncepcja moździerza spełniającego postawione założenia wymagająca dalszego rozwoju pod względem projektowania elementów oraz doboru materiałów.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_inżynierska_Gutowski.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31013

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64be0b3dd8a448deb252afef36544dde/
URN
urn:pw-repo:WUT64be0b3dd8a448deb252afef36544dde

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony