Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary project of a mobile mortar

Marcin Wiktor Gutowski

Abstract

The subject of the thesis is a preliminary design of an infantry 60 mm mortar that allows operating in prone position. Theoretical part of the thesis is an analysis of modern mortars and directions of development of mortars and their ammunition. It also includes information about construction of standard mortars and mortar shells. The second part of this thesis contains simplified calculations of internal and external ballistics. It shows methods for finding minimal muzzle velocity allowing to reach assumed range, calculations used to determine maximal pressure value and its value throughout the shot period and calculations used to determine minimal amount of gunpowder needed to obtain the desired characteristics. Then a prototype was made in the form of assembly drawings. It allowed to make structure strength calculations. Minimum barrel thickness was calculated. Structural calculations were made for: baseplate, beams that transfers force and construction nodes. Final effect of this thesis is a concept of a mortar meeting all the requirements that requires further development in terms of element design and material selection.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Wiktor Gutowski (FMIE) Marcin Wiktor Gutowski,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Projekt wstępny moździerza mobilnego
Supervisor
Janusz Ewertowski (FMIE/IMP) Janusz Ewertowski,, The Institute of Mechanics and Printing (FMIE/IMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FMIE/IMP)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Olgierd Goroch (FMIE/IMP) Olgierd Goroch,, The Institute of Mechanics and Printing (FMIE/IMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Janusz Ewertowski (FMIE/IMP) Janusz Ewertowski,, The Institute of Mechanics and Printing (FMIE/IMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
moździerz, artyleria, balistyka, wytrzymałość materiałów, konstrukcja, uzbrojenie
Keywords in English
mortar, artillery, ballistics, material strength, construction, armament
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest opracowanie wstępnego rozwiązania konstrukcyjnego moździerza piechoty kalibru 60 mm umożliwiającego obsługę z pozycji leżącej. W części teoretycznej pracy dokonano analizy nowoczesnych moździerzy oraz kierunku rozwoju moździerzy i amunicji w nich stosowanej. Zostały w niej również zawarte informacja na temat budowy typowych moździerzy i pocisków moździerzowych. W drugiej części przedstawiono uproszczone obliczenia z zakresu balistyki wewnętrznej i zewnętrznej. Przedstawiają one metody wyznaczania minimalnej prędkości wylotowej pozwalającej osiągnąć założoną donośność, wyznaczania wartości maksymalnej ciśnienia i jego wartości przez cały okres strzału oraz wyznaczenia ilości prochu niezbędnej do uzyskania żądanych charakterystyk. Następnie wykonano prototyp w postaci rysunków złożeniowych i przeprowadzono obliczenia wytrzymałości konstrukcji. Określono minimalna grubość lufy. Zbadano wytrzymałość płyty oporowej, przenoszących siły belek oraz węzłów konstrukcji. Efektem końcowym pracy jest koncepcja moździerza spełniającego postawione założenia wymagająca dalszego rozwoju pod względem projektowania elementów oraz doboru materiałów.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 31013

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64be0b3dd8a448deb252afef36544dde/
  URN
  urn:pw-repo:WUT64be0b3dd8a448deb252afef36544dde

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard