Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation tests of the vehicle-roll stand for testing the brakes system (Using a simulation program provided by the person conducting thesis)

Krzysztof Sujak

Abstract

This engineering thesis presents the results of simulation tests carried out using a specialized computer program for main and emergency brakes of passenger cars. The main problem presented in the thesis is the analysis of the obtained numerical results in terms of the maximum measurement ranges achieved and the determination of the impact of changes to the particular parameters of the test bench on the results obtained. As part of the work, simulation tests of functioning of main and emergency brakes of selected passenger cars on a roll stand were made. Simulations of emergency brake tests with the use of a safety wedge were also performed. The test results were obtained using a computer program (operating in the Fortrun environment) taking into account the mathematical model of the vehicle-roll stand system. The program has been made available by the person conducting the thesis. On the basis of the applicable regulations, which specify the requirements that vehicle brakes must meet during the control test, an assessment was made as to the admission of vehicles to traffic. With the help of the aforementioned program an analysis of the impact of changes in roll stand parameters on the obtained measurement range was made. Thanks to this, the choice of parameters was determined, which allows to achieve a larger measuring range. At the end, the scope of performed tasks was summarized and described, final conclusions were presented and the achievement of the assumed research goal was assessed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Sujak (FT) Krzysztof Sujak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Badania symulacyjne układu pojazd-stanowisko rolkowe do badania hamulców (Wykorzystanie programu symulacyjnego, udostępnionego przez prowadzącego pracę)
Supervisor
Andrzej Wolff (FT/DVMO) Andrzej Wolff,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Wolff (FT/DVMO) Andrzej Wolff,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
stanowisko rolkowe do badań hamulców, wskaźnik skuteczności hamowania, badania symulacyjne układu pojazd-stanowisko rolkowe, siła hamowania.
Keywords in English
roll stand for testing the brakes, braking effectiveness, simulation tests of system vehicle-roll stand, braking force.
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wykonanych w programie komputerowym dla hamulców roboczych i awaryjnego osobowych pojazdów samochodowych. Głównym problemem zaprezentowanym w pracy jest analiza uzyskanych wyników numerycznych pod kątem osiąganych maksymalnych zakresów pomiarowych i określenie wpływu zmian poszczególnych parametrów stanowiska badawczego na otrzymywane wyniki. W ramach pracy wykonano symulacje badania hamulców roboczych i awaryjnych wybranych pojazdów osobowych na stanowisku rolkowym. Wykonano również symulacje dla badania hamulca awaryjnego z zastosowaniem klina zabezpieczającego. Badania uzyskano w programie komputerowym działającym w środowisku FortRun77 uwzględniającym model matematyczny układu pojazd-stanowisko rolkowe. Program został udostępnionym przez prowadzącego pracę. Na podstawie obowiązujących przepisów, które określają wymagania jakie muszą spełnić hamulce pojazdów podczas badania kontrolnego dokonano oceny pod kątem dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Z pomocą programu dokonano analizy wpływu zmian parametrów stanowiska dzięki czemu określono jaki dobór parametrów ma pozytywny wpływ na uzyskiwany zakres pomiarowy. Na koniec podsumowano i opisano zakres wykonanych zadań, przedstawiono wnioski końcowe i oceniono wykonanie założonego celu badawczego.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Krzysztof_Sujak_266975.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33934

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64b922d5dbd1443fa73ef7eb0008cfa1/
URN
urn:pw-repo:WUT64b922d5dbd1443fa73ef7eb0008cfa1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page