Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Management of communal economy waste of an example district Teresin

Sylwia Łasica

Abstract

Niniejsza praca dotyczy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Według nowych przepisów za realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ściekami odpowiada gmina. Na mocy obowiązujących aktów prawnych gminy są zobligowane do osiągnięcia pewnych poziomów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich odzysku. Nadrzędnym celem nowego systemu gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu, a także zapewnienie ich odzysku albo unieszkodliwienie oraz składowanie jedynie tych odpadów, których nie można przetworzyć. W pracy opisano zagadnienia związane z zarządzaniem gospodarką odpadami, przedstawiono podstawy prawne oraz dokonano podziału, wskazano źródła oraz rodzaje odpadów komunalnych. Praca zawiera informacje dotyczące obowiązków gmin w zakresie wdrażania postanowień nałożonych przez dyrektywę z 2008 r. oraz polskie przepisy regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi. Na przykładzie gminy Teresin pokazane zostały zasady gospodarowania odpadami oraz ukazany został obecny stan gospodarki odpadami komunalnymi.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Łasica (FASS) Sylwia Łasica,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie gminy Teresin
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi.
File
  • File: 1
    1031800.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5393

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT64ad1957a24e4a868233582b0c27d536/
URN
urn:pw-repo:WUT64ad1957a24e4a868233582b0c27d536

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page