Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of a development investment on the example of the "Suchanino" Housing Cooperative

Tomasz Sofiusz Gębala

Abstract

The paper included an analysis of the investment project undertaken by the "Suchanino" Housing Cooperative. The investor decided to build a complex of residential and service buildings in the Gdańsk district of Suchanino. In the first chapter of the paper, the economic and financial analysis and their theoretical basis are presented. The second chapter presents theoretical aspects of investment and real estate market. Moreover, the developer's investment realized by the "Suchanino" Housing Cooperative is characterized. In the third chapter, the analysis of the most important indicators concerning the financial condition of the investor during the investment was carried out, and the legitimacy of the investment was assessed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Tomasz Sofiusz Gębala (CESS) Tomasz Sofiusz Gębala,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza inwestycji deweloperskiej na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Analiza ekonomiczna, Inwestycja, Nieruchomości, Rynek deweloperski
Keywords in English
Economic analysis, Investment, Real Estate, Developer market
Abstract in Polish
W pracy została przeprowadzona analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego podjętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino”. Inwestor postanowił zbudować kompleks budynków mieszkalno-usługowych w gdańskiej dzielnicy Suchanino. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiona została analiza ekonomiczna i finansowa oraz ich podstawy teoretyczne. W drugim rozdziale zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące inwestycji oraz rynku nieruchomości. Ponadto została scharakteryzowana inwestycja deweloperska zrealizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino”. W trzecim rozdziale przeprowadzono analizę najważniejszych wskaźników mówiących o kondycji finansowej inwestora w czasie trwania inwestycji oraz oceniona została zasadność zrealizowanej inwestycji.
File
  • File: 1
    Praca-licencjacka_wersja_20.06.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30543

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT649f85780b5845549af682047c9701ff/
URN
urn:pw-repo:WUT649f85780b5845549af682047c9701ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page