Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of budget economy of the city of Warsaw - Żoliborz district year 2015

Paulina Studniarek

Abstract

My study takes on the topic of „Analysis of budget economy of the city of Warsaw – Żoliborz district year 2015”. The purpose of the study was to analyze sources of income and outcome for Żoliborz and was defined preliminarily in the introduction. The thesis is divided into three parts. First of which is dedicated to characteristics of Żoliborz district, as well as definition of its institutions and the scope of their operations. Issues regarding budget of the district and its properties are subject of the second part. The last part analyses and draws conclusions from the data provided by District Council of Żoliborz. Study is enclosed by a list consisting of 19 books, 9 legislative acts and 3 Internet sources.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Studniarek (FASS) Paulina Studniarek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Analiza gospodarki budżetowej m. st. Warszawy – dzielnica Żoliborz za rok 2015
Supervisor
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
analiza budżetowa, budżet, dochody, wydatki, Żoliborz, gmina, uchwała budżetowa, gospodarka budżetowa
Keywords in English
Analysis of budget, budget, income, outcome,Żoliborz, borough, budget resolution, budget economy
Abstract in Polish
Tematem moje pracy jest: Analiza gospodarki budżetowej m.st. Warszawy – Dzielnica Żoliborz za rok 2015. Cel pracy został określony we wstępie i było nim przeanalizowanie z jakich źródeł dzielnica m.st. Warszawy Żoliborz osiąga swoje dochody, a także na co przeznacza swoje wydatki. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym z nich została dokonana charakterystyka dzielnicy Żoliborz, a także określony zakres działania i organy tej dzielnicy. Zagadnienia dotyczące budżetu i jego cech zostały podjęte w kolejnym rozdziale. W ostatnim rozdziale dokonano analizy danych, które zostały udostępnione przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa oraz zostały przedstawione najważniejsze wyniki dotyczące dzielnicy. Wyciągnięte w nim zostały główne wnioski odnoszące się do pracy. Pracę zamyka spis przeanalizowanej literatury, składającej się z 19 pozycji, a także 9 aktów prawnych oraz 3 źródeł internetowych.
File
  • File: 1
    praca licencjacka Paulina Studniarek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13281

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT647bae58222d4291b66b314f47cd8245/
URN
urn:pw-repo:WUT647bae58222d4291b66b314f47cd8245

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page