Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Statutory order of succession

Klaudia Cyngot

Abstract

In thesis about succession theme as the part of inheritance law there was examined the theory that succession is inseparably connected with private property. Moreover, it is also pivate property’s complement and consolidation over the years. Furthermore, this hypothesis was considered in the aspect of succession structure that provides safety assurance of the conduct of legal transactions, which is important for potential legatees as well as creditors and devisor debtors. This thesis was divided into four chapters. In the first chapter, there were discussed issues about inestate succession law based on provisions of national inheritance law with the specification right of succession and right of aquiring the succession. What is more in this chapter, there was also presented the technique of dispositon the estate upon death and relations of succession law with family law. In the second chapter was presented the specification of persons entitled to inheritance and order of succession. The third chapter focused on statutory succession and testament. There were discussed basic forms of testament types, testamental disposal, definition of legitim and disinheritance.The fourth chapter was made on the basis of carried out surveys that include inheritance issues. The aim of conducted researches was made public opinion about inheritance and dispose one’s own assets. The source of writing the thesis were mostly regulations of Civil Code. Fundamental source of polish inheritance law constitutes The Fourth Book of Civil Code, and also specialist literaturę of scope of inheritance law plus research questionnaire which was done on one’s own.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Klaudia Cyngot (FASS) Klaudia Cyngot,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ustawowy porządek dziedziczenia
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
spadkodawca, spadkobierca, testament, majątek, porządek dziedziczenia
Keywords in English
devisor, legatee, testament, estate, order of succession
Abstract in Polish
W pracy poświęconej tematyce dziedziczenia jako jednego z elementów prawa spadkowego rozpatrywana została teza że dziedziczenie jest nierozerwalnie powiązane z własnością prywatną, jak również stanowi jej dopełnienie i utrwalenie na przestrzeni pokoleń, a także, że prawna konstrukcja dziedziczenia daje pewność bezpieczeństwa obrotu prawnego istotnego, zarówno dla potencjalnych spadkobierców, jak też wierzycieli i dłużników spadkodawcy. Praca została podzielona na cztery merytoryczne rozdziały. W rozdziale pierwszym omówione zostały kwestie dotyczące ustawowego prawa dziedziczenia na podstawie przepisów krajowego prawa spadkowego określając przy tym prawo do spadku oraz prawo do nabycia spadku. Przedstawiony został również sposobów rozporządzania majątkiem na wypadek zgonu i relacje prawa spadkowego z prawem rodzinnym Rozdział drugi skupiał się na charakterystyce osób uprawnionych do spadku oraz porządku dziedziczenia. W rozdziale trzecim skupiono się na dziedziczeniu ustawowym oraz na testamencie. Omówiono w nim podstawowe typy testamentów, rozrządzenia testamentowego, definicji zachowku oraz wydziedziczenia. Rozdział czwarty stworzony został na podstawie przeprowadzonych badań. Przedstawiono w nim wyniki przeprowadzonych badań ankietowych obejmujących swoim zakresem kwestie dziedziczenia. Podstawowym celem przeprowadzanych badań było sformułowanie opinii społeczeństwa na temat dziedziczenia i rozporządzania własnym majątkiem. Źródłem do napisania pracy były przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego. Fundamentalne źródło polskiego prawa spadkowego stanowi Księga czwarta Kodeksu Cywilnego, a także specjalistyczna literatura z zakresu prawa spadkowego oraz ankieta badawcza przeprowadzona we własnym zakresie.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka_Klaudia_Cyngot.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 19097

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6468afee17ea43f18e1d627a1b73148d/
URN
urn:pw-repo:WUT6468afee17ea43f18e1d627a1b73148d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page