Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ technologii zastosowanych przy tworzeniu strony klienckiej serwerów internetowych na zużycie prądu

Wojciech Jacek Darowski

Abstract

The purpose of this paper is to verify the legitimacy of using solutions optimized in terms of computing power, and thus also energy consumption. The scope of this paper includes elements such as: • description of commonly used internet technologies, • presentation and analysis of other studies on the power consumption of websites, • measurement of power consumption when using older and newer versions of popular websites simulated with a script written in Python language, • implementation of own website in 3 variants with the same look and functions using different sets of technologies, • measuring the power consumption of the created versions of the website. The motivation to address this issue comes from growing in recent years disregarding attitude to the need for optimization of the programs and websites created. The main reason for this phenomenon seems to be the exponential growth of equipment capabilities that allow creating less and less optimized solutions without noticeable deterioration in their performance. The described trend, apart from the worse work of programs and the resulting lower user satisfaction, also results in unnecessarily high power consumption of devices on which programs, applications and websites are launched. The paper includes a presentation of commonly used information technologies for creating websites as well as analysis of works of other authors regarding the subject of power consumption. In the experimental part of the work, electricity consumption of popular websites was measured and compared with each other. These tests concerned only the energy consumed by end devices, omitting the energy used by the servers as well as the backbone and access network. In addition, as part of the work, an exemplary website was implemented using selected IT solutions in order to compare them in terms of electricity consumption. The work discusses the advantages and disadvantages of individual solutions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Wojciech Jacek Darowski (WEiTI/IT) Wojciech Jacek Darowski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Wpływ technologii zastosowanych przy tworzeniu strony klienckiej serwerów internetowych na zużycie prądu
Promotor
Andrzej Bąk (WEiTI/IT) Andrzej Bąk Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Zbigniew Kotulski (WEiTI/IT) Zbigniew Kotulski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Andrzej Bąk (WEiTI/IT) Andrzej Bąk Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
Optymalizacja,Strony internetowe, Zużycie prądu, HTML, Javascript, Razor
Słowa kluczowe w języku angielskim
Optimization, Websites, Electricity consumption, HTML, Javascript, Razor
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest weryfikacja zasadności stosowania rozwiązań zoptymalizowanych pod względem mocy obliczeniowej, a co za tym idzie również zużycia energii. W zakres pracy wchodzą elementy takie jak: • opis powszechnie stosowanych technologii internetowych, • przedstawienie i analiza innych badań na temat zużycia prądu przez strony WWW, • pomiar zużycia prądu podczas korzystania ze starszych i nowszych wersji popularnych serwisów symulowanego za pomocą skryptu napisanego w języku Python, • implementacja własnej strony internetowej w 3 wariantach o takim samym wyglądzie i funkcjach wykorzystując różne zestawy technologii, • pomiar zużycia prądu przez utworzone wersje strony. Motywacją do podjęcia tej tematyki jest narastający w ostatnich czasach w środowisku programistycznym lekceważący stosunek do konieczności optymalizacji tworzonych programów i stron internetowych. Główną przyczyną tego zjawiska zdaje się być wykładniczy wzrost możliwości sprzętu pozwalający tworzyć coraz mniej zoptymalizowane rozwiązania bez zauważalnego pogorszenia w ich wydajności. Opisany trend, poza gorszą pracą programów i wynikającym z tego mniejszym zadowoleniem użytkowników, skutkuje również niepotrzebnie wysokim zużyciem prądu przez urządzenia na których uruchamiane są programy, aplikacje i strony internetowe. Praca zawiera omówienie wykorzystywanych powszechnie technologii informatycznych do tworzenia stron internetowych jak również omówienie prac innych autorów, dotyczących tematyki zużycia prądu. W części eksperymentalnej pracy dokonano pomiaru zużycia prądu przez popularne serwisy internetowe. Badania te dotyczyły jedynie energii zużywanej przez urządzenia końcowe, pomijając energię wykorzystywaną przez serwery oraz sieć szkieletową i dostępową. Ponadto w ramach pracy zaimplementowano przykładowy serwis internetowy przy wykorzystaniu wybranych rozwiązań informatycznych celem ich porównania pod względem zużycia energii elektrycznej. W pracy omówiono wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Wojciech_Darowski_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32104

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6434e21eab194f0b95501489cbbc9547/
URN
urn:pw-repo:WUT6434e21eab194f0b95501489cbbc9547

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony