Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Digital library - a new integration place for the inhabitants of Piotrków Trybunalski

Daria Chmielewska

Abstract

Od wielu lat władze miasta Piotrkówa Trybunalskiego mówią o potrzebie postawienia nowego budynku biblioteki miejskiej, której zbiory od dawna nie mieszczą się w obecnej siedzibie, kórą jest zabytkowa synagoga. Terenem, na którym Miasto planuje zbudować nowy obiekt jest tzw. Plac Pofranciszkański – działka bardzo blisko synagogi i piotrkowskiego zamku, która została w MPZP przeznaczona pod obiekt kulturalno-edukacyjny. W odpowiedzi na przedstawione potrzeby miasta pojawiła się moja propozycja projektu dyplomowego - Mediateka dla Piotrkowa. Z jednej strony jest to nowa biblioteka, z odpowiednią ilością miejsca dla jej ogromnych zbiorów, a z drugiej strony to przestrzeń spotkań, integracji i tworzenia – umożliwiająca rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych z jednoczesnym przebywaniem wśród ludzi, nawiązywaniem nowych znajomości i przyjaźni, o które tak trudno w obecnych „wirtualnych” czasach. Program funkcjonalny budynku uzupełniają dwie duże przestrzenie warsztatowo-naukowe: tzw. Maker Space, czyli warsztat majsterkowiczów, oraz Eksperymentatorium - miejsce naukowych eksperymentów. Dodatkowo w obiekcie znajduje się wielofunkcyjna sala ze składanymi trybunami i możliwością zaciemnienia okien, by dostosować ją do aktualnych potrzeb użytkowników, nieduża kawiarnia i salki konferencyjne do bieżącego użytku lub z możliwością wynajęcia grupom zewnętrznym na przykład w celach szkoleniowych, czy konferencyjnych. Jako teren opracowania przyjęłam Plac Pofranciszkański, po wstępnej analizie uznając go za dobre i ciekawe miejsce dla mojego projektu. Funkcjonalnie działka została podzielona na dwie części – wschodnią i zachodnią. W części wschodniej znajduje się projektowany budynek oraz istniejące szpalery drzew. Część zachodnia to miejsce, w którym odsłonięto fundamenty dawnych zabudowań kościelno-klasztornych, czyniąc z nich przestrzeń rekreacyjną, jak i pomnik historii. Obie części łączy utwardzony plac przeznaczony na miejskie imprezy i spotkania. Dodatkowo w części południowej terenu powstała tzw. Ścieżka Piotrkowian - alejka, wzdłuż której ustawione są tablice upamiętniające dokonania znanych osób pochodzących z Piotrkowa. Ze względu na położenie blisko zabytkowego Starego Miasta projektowany budynek stara się wtopić w otoczenie i dopasować do istniejącej zabudowy. Jako materiały elewacyjne użyto cegły rozbiórkowej z kamienic staromiejskich nie nadających się do dalszego użytkowania, betonu architektonicznego nieporowatego w części cokołowej oraz blachy miedzianej na dachu i do wykonania obróbek blacharskich. Skarpa od strony ul. Jerozolimskiej została uzupełniona o brakujące kamienie, a tym samym kamieniem polnym została umocniona fosa doświetlająca kondygnację podziemną projektowanego obiektu. Materiały te korespondują z elewacjami Zamku Królewskiego, który został wykonany z cegły, piaskowca i kamienia polnego, a dach ma pokryty miedzianą blachą.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Chmielewska (FA) Daria Chmielewska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Mediateka jako przestrzeń integracji mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
Supervisor
Joanna Giecewicz (FA/DRAOLA) Joanna Giecewicz,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001356/L
Reviewers
Joanna Giecewicz (FA/DRAOLA) Joanna Giecewicz,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA) Karolina Tulkowska-Słyk (FA) Karolina Tulkowska-Słyk,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
mediateka, biblioteka, zieleń, park, architektura, Piotrków Trybunalski, centrum kultury, media
File
  • File: 1
    254685_inż_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10845

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT641acf0247e7401b868e02087935a252/
URN
urn:pw-repo:WUT641acf0247e7401b868e02087935a252

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page