Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Carserwis Sp. z o.o. analysis of financial condition

Maciej Marcin Lorentowicz

Abstract

The scope of the study is presentation of tools for ratio analysis as well as their application on the example of selected enterprise. Different forms of financial statements used for reporting and analysis of economic situation have been presented, among with ratios and formulas enabling calculation of their values. To get a sense of this, the said study has been conducted using data from financial documents from the past 5 years, that is from 2011 to 2015. Moreover selected ratios have been demonstrated on the background of average results of entities representing analogical sector. The investigated company Carserwis sp. z o.o. is one of several hundred similar enterprises on Polish automotive market. Its turnover however, places it among the largest of its kind. Management of such entity requires observation of the market, customer needs, immediate decisions after their evaluation and to some extent decisions based on predicted future changes. The tools for ratio analysis presented in a practical way below give opportunity to the management to conduct optimal development policy, allowing to maintain long-term trends of growth as well as leading market position.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Maciej Marcin Lorentowicz (FoM) Maciej Marcin Lorentowicz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Carserwis Sp. z o.o
Supervisor
Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grażyna Gierszewska (FoM/SMD) Grażyna Gierszewska,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza, finanse, płynność, rentowność, sprawność, zadłużenie, wskaźniki, bilans, aktywa, pasywa , rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych motoryzacja
Keywords in English
analisys, finances, fluctuation, profitability, efficiency, liabilities, indicators, result, assets, pasywa , profit and loss account, cash flow
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie narzędzi do analiza wskaźnikowej a także ich praktyczne wykorzystanie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono rodzaje sprawozdań finansowych wykorzystywanych do raportowania i analizy sytuacji ekonomicznej, zaprezentowano wskaźniki oraz formuły pozwalające na wyznaczenie ich wartości. Celem uchwycenia tendencji, przedmiotowe badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych pochodzących z dokumentów finansowych za ostatnie 5 lat tj. od 2011 do 2015 roku, ponadto wybrane wskaźniki zostały zobrazowane na tle przeciętnych wyników dla podmiotów reprezentujących analogiczny sektor. Badane przedsiębiorstwo, firma Carserwis Sp. z o.o. jest jednym z kilkuset podobnych firm działających w branży motoryzacyjne na terenie kraju, jednak na podstawie wielkości obrotu można ja zaliczyć do grupy największych. Kierowanie tego typu podmiotami wymaga obserwacji rynku, wymagań konsumentów i po ich analizie podejmowania szybkich decyzji bieżących oraz w pewnym stopniu przewidujących kierunkowe zmiany w przyszłości. Przedstawione poniżej w sposób praktyczny narzędzia analizy wskaźnikowej dają kadrze zarządzającej możliwość prowadzenia optymalnej polityki rozwoju pozwalającej utrzymać długofalowe trendy wzrostu i wiodącej pozycji rynkowej.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Lorentowicz_Maciej_147093.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15222

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6404f72e65ef4c9e9c14595d239a12e7/
URN
urn:pw-repo:WUT6404f72e65ef4c9e9c14595d239a12e7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page