Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Funkcjonalno-Przestrzenne skutki dezindustrializacji na przykładzie fragmentu dzielnicy Wola ograniczonego ulicami: Prostą, Towarową, planowanym przedłużeniem ulicy Siennej i osią wjazdu między terenami zakładów Polfa i terenami byłych zakładów Polam

Justyna Górna

Abstract

xxx
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Justyna Górna (WGiK) Justyna Górna Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Promotor
Andrzej Gawlikowski (WA/KUGP) Andrzej Gawlikowski Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej (WA/KUGP)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej (WA/KUGP)
Kierunek / specjalność studiów
, Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2009
Słowa kluczowe w języku polskim
xxx
Słowa kluczowe w języku angielskim
xxx
Streszczenie w języku polskim
xxx
Plik pracy
 • Plik: 1
  Funkcje terenu.pdf
 • Plik: 2
  Projekt.pdf
 • Plik: 3
  Przemysł.pdf
 • Plik: 4
  Planowane inwestycje.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63fea67b82514ef38114023ddc629b7c/
URN
urn:pw-repo:WUT63fea67b82514ef38114023ddc629b7c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony