Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Funkcjonalno-Przestrzenne skutki dezindustrializacji na przykładzie fragmentu dzielnicy Wola ograniczonego ulicami: Prostą, Towarową, planowanym przedłużeniem ulicy Siennej i osią wjazdu między terenami zakładów Polfa i terenami byłych zakładów Polam

Justyna Górna

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Górna (FGC) Justyna Górna,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Andrzej Gawlikowski (FA/CUDPP) Andrzej Gawlikowski,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  Funkcje terenu.pdf
 • File: 2
  Projekt.pdf
 • File: 3
  Przemysł.pdf
 • File: 4
  Planowane inwestycje.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63fea67b82514ef38114023ddc629b7c/
URN
urn:pw-repo:WUT63fea67b82514ef38114023ddc629b7c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page