Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mathematical model of a dual-function node in the EBSILONProfessional program

Jakub Piotr Dzitkowski

Abstract

The aim of the work was to create a mathematical model of a dual-function node in the EBSILONProfessional program. The dual-function heat distribution node supplies consumers with heat for central heating and hot water preparation. The modeling was aimed at investigating the behavior of the node in various conditions. The modeled node was embedded in the Warsaw heat distribution network. The construction of the model was based on guidelines provided by the Veolia Warszawa group. The work involved 25 different work states of the node, which were discussed in the work. Two of them were additionally followed by two simulations, which consisted of presenting the same state of operation of the node with changed parameters in relation to the initial ones. Based on them, the conclusion was drawn that the use of a node increases energy efficiency. For this reason, the dual-function node has become a standard in new residential construction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Piotr Dzitkowski (FPAE) Jakub Piotr Dzitkowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model matematyczny węzła dwufunkcyjnego w programie EBSILONProfessional
Supervisor
Kamil Futyma (FPAE/IHE) Kamil Futyma,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
53
Internal identifier
MEL; PD-4924
Reviewers
Kamil Futyma (FPAE/IHE) Kamil Futyma,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Węzeł dwufunkcyjny, modelowanie matematyczne, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, sieć ciepłownicza
Keywords in English
Double-function node, mathematical modeling, central heating, hot municipal water, heat distribution network
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie modelu matematycznego węzła dwufunkcyjnego w programie EBSILONProfessional. Węzeł dwufunkcyjny ciepłowniczy zaopatruje odbiorców w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Modelowanie miało na celu zbadania zachowania pracy węzła w różnych warunkach. Zamodelowany węzeł został osadzony w warunkach warszawskiej sieci ciepłowniczej. Budowa modelu została oparta o wytyczne zamieszczone przez grupę Veolia Warszawa. W pracy przeprowadzono 25 różnych stanów pracy węzła, które zostały omówione w pracy. Do dwóch z nich dodatkowo przeprowadzono 2 symulacje, które polegały na przedstawieniu tego samego stanu pracy węzła za pomocą zmienionych parametrów w stosunku do początkowych. Na ich podstawie wyciągnięto wniosek, że stosowanie węzła zwiększa efektywność energetyczną. Z tego powodu węzeł dwufunkcyjny stał się standardem w nowym budownictwie mieszkaniowym.
File
  • File: 1
    276275_Jakub_Dzitkowski_Model_matematyczny_węzła_dwufunkcyjnego_w_programie_EBSILONProfessional.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31393

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63cdcd1706bf4a10935dd0708f6fb656/
URN
urn:pw-repo:WUT63cdcd1706bf4a10935dd0708f6fb656

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page