Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modern product identification systems and devices for their use

Wojciech Stanisław Jarząbek

Abstract

The goal of the thesis was to present modern product identification systems and devices for their use. In the first chapter of the thesis product identification systems are described, which are divided into groups and specific characteristics relevant to their use are indicated. Additionally the latest product identification technology - RFID - is presented. In the second chapter of this thesis the GS1 foundation is presented, which is a leading organization in the product identification industry, dealing with promoting the use of unified bar codes in global terms. Furthermore the principles followed by the abovementioned organization are presented, as well as the ways of applying the rules created by her, i.e. for example in industry, pharmaceuticals or logistics. In the next chapter samples of machines used for product identification are mentioned. Specific models of the Logopak machines have been described in detail. The last chapter of the thesis focuses on presenting how specific devices are used. The analysis of given types of devices is made, broken down into types of marked products, for example: pallets or cases.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Stanisław Jarząbek (FPE) Wojciech Stanisław Jarząbek,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Nowoczesne systemy identyfikacji produktu i urządzenia do ich stosowania
Supervisor
Henryk Godlewski (FPE/IMP) Henryk Godlewski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Henryk Godlewski (FPE/IMP) Henryk Godlewski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Yuriy Pyr'yev (FPE) Yuriy Pyr'yev,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Produkcja, etykiety, RFID, GS1, zarządzanie, systemy, identyfikacja, maszyny, kody kreskowe,
Keywords in English
Production, labels, RFID, GS1, management, systems, identification, machines, barcode,
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprezentowanie nowoczesnych systemów identyfikacji produktu oraz urządzeń do ich stosowania. W pierwszym rozdziale pracy opisano systemy identyfikacji produktu, dokonano ich podziału i wskazano na charakterystyczne aspekty istotne przy ich stosowaniu. Dodatkowo zaprezentowano najnowszą technologię identyfikacji produktu, jaką jest technologia RFID. W drugim rozdziale niniejszej pracy opisana została fundacja GS1, będąca wiodącą organizacją w branży identyfikacji produktów, zajmująca się propagowaniem stosowania ujednoliconych kodów kreskowych w ujęciu globalnym. Zaprezentowano także zasady, jakimi kieruje się ww. organizacja, jak również wskazano na sposoby wykorzystania stworzonych przez nią reguł w praktyce, tj. np. w przemyśle, farmaceutyce czy logistyce. W kolejnym rozdziale przedstawiono przykładowe maszyny stosowane do identyfikacji produktu. Szczegółowo opisano poszczególne modele urządzeń marki Logopak. W ostatnim rozdziale pracy skupiono się na zaprezentowaniu, w jaki sposób wykorzystywane są konkretne urządzenia. Dokonano także analizy danych typów urządzeń w podziale na rodzaje znakowanych produktów, tj. np.: palety, zgrzewki.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Jarząbek_Wojciech_Nowoczesne_systemy_identyfikacji_produktu_i_urządzenia_do_ich_stosowania.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30898

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63c3457469aa4ef89633e0fb29350403/
URN
urn:pw-repo:WUT63c3457469aa4ef89633e0fb29350403

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page