Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristic of semi-rigid polyurethane foams with shear thickening fluids

Mateusz Prządka

Abstract

The aim of this thesis was to examine the effect of addition of shear thickening fluids on the properties of polyurethane foams, in particular on the ability to absorb the impact energy. As part of the work eleven semi-rigid polyurethane foams were produced. Each foam contained various STF fluids with varying their content. Obtained materials were characterized using research methods such as infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, scanning electron microscopy, closed cell content, apparent density, oxygen index, toughness, elasticity and water absorbency. Examination of the ability to absorb the impact energy was also made. Based on the researches that were made, it can be concluded, that the addition of shear thickening fluids had an impact on properties of semi-rigid polyurethane foams. The results allow to conclusion that produced foams have a high potential for use in materials that will be responsible for energy absorption.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Prządka (FMSE) Mateusz Prządka,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Charakterystyka półsztywnych pianek poliuretanowych z cieczami zagęszczanymi ścinaniem
Supervisor
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002029
Reviewers
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
poliuretany, pianki poliuretanowe, ciecze STF, polimery, poliole, izocyjaniany
Keywords in English
polyurethanes, polyurethane foams, shear thickening fluids, polyols, isocyanates
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zbadanie wpływu dodatku cieczy zagęszczanych ścinaniem na właściwości pianek poliuretanowych, a w szczególności na zdolność do pochłaniania przez nie energii uderzenia. W ramach pracy wytworzono jedenaście półsztywnych pianek poliuretanowych. Wykonane pianki zawierały różne rodzaje cieczy STF i różną ich zawartość. Otrzymane materiały scharakteryzowano stosując takie metody badawcze jak: spektroskopia w podczerwieni, analiza termograwimetryczna, różnicowa kalorymetria skaningowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, zawartość komórek zamkniętych, gęstość pozorna, indeks tlenowy, udarność, elastyczność, chłonność wody. Przeprowadzono także badanie zdolności do pochłaniania siły uderzenia. Na podstawie przeprowadzonych badań, można wnioskować, że dodatek cieczy zagęszczanych ścinaniem miał wpływ na właściwości półsztywnych pianek poliuretanowych. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wytworzone pianki mają duży potencjał do zastosowania w materiałach, które będą odpowiedzialne za pochłanianie energii.
File
  • File: 1
    Mateusz Przadka praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8055

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63b2197cb43e481e82f1fe8714c90888/
URN
urn:pw-repo:WUT63b2197cb43e481e82f1fe8714c90888

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page