Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Properties of pyrolytic oil from the pyrolysis of car tyres

Piotr Marlęga

Abstract

This paper presents the problem of the increasing amount of rubber waste such as waste car tires. The pyrolysis process as one of the methods of their disposal was discussed. Based on the literature review pyrolytic oil was characterized in terms of its use as a fuel or fuel blending component. Parameters required for heating and diesel oils were quoted in accordance with the applicable standards. Testing methods for selected properties of pyrolytic oil were drawn. Density, kinematic viscosity, heat of combustion, flash point and sulfur content in pyrolytic oils were examined in the experimental part. Methods used for measuring these parameters were discussed and obtained results were presented in tables and graphs. Both characteristics of crude pyrolytic oils and distillates from the fractionation of light oil were tested. Based on results tested products were rated in terms of their application as heating or diesel fuel. It was found that none of the oils meets all fuel standards requirements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Marlęga (FCPE) Piotr Marlęga,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Właściwości oleju popirolitycznego z pirolizy opon samochodowych
Supervisor
Bogumiła Wrzesińska (FCPE/CIPE) Bogumiła Wrzesińska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45
Internal identifier
DICHP-2506
Reviewers
Robert Hubacz (FCPE/DPKT) Robert Hubacz,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Bogumiła Wrzesińska (FCPE/CIPE) Bogumiła Wrzesińska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
olej popirolityczny, olej opałowy, olej napędowy, gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, siarka
Keywords in English
pyrolytic oil, heating oil, diesel oil, density, viscosity, flash point, sulphur
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono problem narastającej ilości odpadów gumowych, m. in. zużytych opon samochodowych. Omówiono proces pirolizy, jako jedną z metod ich utylizacji. Na podstawie literatury scharakteryzowano ciekłe produkty pirolizy pod kątem ich zastosowania jako samodzielne paliwa lub komponenty mieszanek paliwowych. Przytoczono, zgodnie z obowiązującymi normami, cechy wymagane dla olejów opałowych i napędowych. Opisano metody badania wybranych właściwości oleju popirolitycznego. W części doświadczalnej zbadano gęstość, lepkość kinematyczną, ciepło spalania, temperaturę zapłonu i zawartość siarki w olejach popirolitycznych. Omówiono zastosowane metody pomiarów tych parametrów oraz przedstawiono otrzymane wyniki w postaci tabel i wykresów. Zbadano zarówno cechy surowych olejów popirolitycznych, jak i destylatów pochodzących z destylacyjnego frakcjonowania oleju lekkiego. Na podstawie uzyskanych rezultatów oceniono badane produkty pod kątem zastosowania ich jako paliwa grzewcze lub napędowe. Stwierdzono, że żaden z badanych olejów nie spełnia wszystkich wymagań norm paliwowych.
File
  • File: 1
    Właściwości oleju popirolitycznego z pirolizy opon samochodowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8960

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT63a67aab3ca1410fb7167cc34543bcc6/
URN
urn:pw-repo:WUT63a67aab3ca1410fb7167cc34543bcc6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page