Automated retuning system parametric laser radiation generator

Jakub Rafał Rzepliński

Abstract

The main objective of this thesis was designing, implementation and testing automated wavelength tuning system for optical parametric oscillator exploited in IMiO’s laser spectroscopy laboratory. The scope of this work included development of the concept of modernization, design and preparation of the automated wavelength tuning setup together with appropriate software application. The result of the thesis is fully functional OPO system with automated wavelength tuning option and software for controlling and calibrating the system.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Jakub Rafał Rzepliński (FEIT / MO)
Jakub Rafał Rzepliński,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Title in PolishUkład zautomatyzowanego przestrajania parametrycznego generatora promieniowania laserowego
Supervisor Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT / MO)
Study subject / specialization, Elektronika i Inżynieria Komputerowa (Elektronics & Computer Engieeniering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date10-10-2014
Issue date (year)2014
Pages1-39
Keywords in Polishparametryczny generator promieniowania laserowego (OPO)
Keywords in Englishoptical parametric oscillator OPO
Abstract in PolishGłównym celem pracy było zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie układu automatycznego przestrajania długości fali parametrycznego generatora promieniowania laserowego (OPO) wykorzystywanego w laboratorium spektroskopii laserowej IMiO. Zakres pracy obejmował opracowanie koncepcji modernizacji dotychczas wykorzystywanego układu OPO z przestrajaniem manualnym oraz zaprojektowanie i wykonanie układu automatycznego przestrajania długości fali OPO wraz z aplikacją sterującą. Wynikiem pracy jest w pełni funkcjonalny układ generatora OPO z automatycznym przestrajaniem długości fali oraz oprogramowanie do sterowania i kalibracji układu.
File
RzeplińskiJ.pdf 1.66 MB

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?