Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of the synthesis of polymeric magnesium organophosphates containing short aliphatic substituents

Rafał Szymański

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Szymański (FC) Rafał Szymański,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Optymalizacja syntezy polimerycznych organofosforanów magnezu zawierających krótkie podstawniki alifatyczne
Supervisor
Maciej Dębowski (FC/CPCT) Maciej Dębowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Ruśkowski (FC/LTP) Paweł Ruśkowski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC) Maciej Dębowski (FC/CPCT) Maciej Dębowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
bis(dimetylofosforan) magnezu bis(dietylofosforan) magnezu polimery hybrydowe
Keywords in English
magnesium bis(dimethylophosphate) magnesium bis(diethylophosphate) hybrid polymers
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Rafał Szymański.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8101

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6357940e27174373aa61a397bccb0e48/
URN
urn:pw-repo:WUT6357940e27174373aa61a397bccb0e48

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page