Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison between the wall panel heating (Aquatherm Black) and traditional floor heating in the office building

Dominika Piwowar

Abstract

The subject of this thesis is the comparison between floor heating and wall panel heating. The proposed solution is based on systems developed by the company Aquatherm: Orange System for underfloor heating and Black system for wall heating, which includes grids. In the introduction the author describes scope and purpose of this thesis. Thereafter there are presented theoretical issues, such as thermal radiation and thermal comfort of a man staying in the room equipped with radiant heating. Then the underfloor heating is described: the construction of the heater, the material, pipe laying methods, regulation of the installation. The author depicts advantages and disadvantages of this system. Further there is a presentation of wall heating, with special distinction of features of the Black system. Next, different types of wall heating are described. The thesis also submits underfloor heating powered by electricity. Then, the results of calculations made in computer programs Audytor OZC and Audytor CO are presented. The Auditor OZC computes parameters such as the building thermal load, heat transfer coefficients of building partitions and the heat loss of individual rooms. The results of the calculations carried out by Audytor CO are installation parameters such as: valve settings, diameter and spacing of wires, the size of the radiators. The author based on hydraulic resistance calculated by the program to choose pumps. The final chapter of this paper contains comparison of the two systems due to economic and comfort issues. It was noted that the two systems are low temperature, which allows to cooperate with modern heat sources such as gas condensing boilers, heat pumps, solar collectors. It was also found that the thermal conditions created by both systems are similar, but due to the large disparity in the price, wall heating turned out to be four times more expensive than the underfloor heating, it was considered that the Orange system is more attractive to the average user. The project is supplemented by drawings of installation and also includes the card selection of heat source, pumps and safety devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Piwowar (FEE) Dominika Piwowar,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Porównanie instalacji ogrzewania ściennego w systemie Aquatherm Black z tradycyjnym systemem podłogowym w budynku biurowym
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
35
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ogrzewanie podłogowe; ogrzewanie ścienne; Aquatherm Black System; Aquatherm Orange System;
Keywords in English
underfloor heating; wall heating; Aquatherm Black System; Aquatherm Orange System;
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest porównanie pomiędzy instalacją ogrzewania podłogowego, a ogrzewaniem ściennym. Zaproponowane rozwiązanie instalacji jest oparte na systemach opracowanych przez firmę Aquatherm: Orange System dla ogrzewania podłogowego oraz Black System dla ogrzewania ściennego, w skład którego wchodzą registry. We wstępie pracy opisano jej zakres i cel oraz omówiono zagadnienia teoretyczne, takie jak promieniowanie cieplne i komfort cieplny człowieka przebywającego w pomieszczeniu. Następnie opisano ogrzewanie podłogowe uwzględniając konstrukcję grzejnika, materiał przeznaczony do jego budowy, sposoby układania przewodów, regulację Omówiono proces projektowy i wyszczególniono wady oraz zalety tego sytemu. W dalszej kolejności zostało opisane ogrzewanie ścienne, ze szczególnym wyróżnieniem specyficznych cech systemu Black oraz przedstawiono przekrojowe zestawienie różnych rodzajów ogrzewania ściennego. W pracy zostało także omówione ogrzewanie podłogowe zasilane energią elektryczną. Następnie zaprezentowano wyniki obliczeń projektowych wykonanych w programach komputerowych Audytor OZC oraz Audytor CO. W Audytorze OZC określono takie wielkości jak projektowe obciążenie cieplne, współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych oraz określono straty ciepła poszczególnych pomieszczeń. Wynikami obliczeń przeprowadzonych a Audytorze CO są parametry instalacji takie jak nastawy zaworów, średnice i rozstaw przewodów, wielkość grzejników. Na podstawie oporu hydraulicznego wyliczonego przez program dobrano pompy obiegowe. Ostatnim punktem pracy jest porównanie dwóch systemów pod względem ekonomicznym oraz komfortu cieplnego. Zauważono, że oba systemy są niskotemperaturowe, co umożliwia współpracę instalacji z nowoczesnymi źródłami ciepła takimi jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Stwierdzono także, że warunki cieplne stwarzane dla człowieka przez obie instalacje są zbliżone, jednakże ze względu na duża dysproporcję cenową – ogrzewanie ścienne okazało się czterokrotnie droższe od podłogowego, uznano że System Orange jest bardziej atrakcyjny dla przeciętnego odbiorcy. Projekt uzupełniono rysunkami instalacji, na których pokazano rozwinięcia oraz rzuty. Dołączono także karty doboru źródła ciepła, pomp oraz urządzeń zabezpieczających.
File
  • File: 1
    Dominika_Piwowar_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11248

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT634063e3b6e14d4b94e9701f876a083d/
URN
urn:pw-repo:WUT634063e3b6e14d4b94e9701f876a083d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page