Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polish and EU environmental policy for 2050 - on the road to sustainable development

Jakub Adam Bojanowski

Abstract

The work is an attempt to analyze the impact of the Member States , and also Polish , on the environment, and an attempt to answer the question of whether this development can be described as sustainable . Presented have been valid and historical , EU and Polish legislation . Presented Polish solutions for the implementation of the objectives of sustainable development, and on the basis of the data reviewed , we evaluated the progress that has been achieved at the turn of the last decade. Efforts have also been trying to analyze the implementation of the principles that should be implemented to a certain extent and the specified time, in accordance with accepted international obligations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Adam Bojanowski (FEE) Jakub Adam Bojanowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Polska i unijna polityka ochrony środowiska do roku 2050 - na drodze do zrównoważonego rozwoju
Supervisor
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Magdalena Reizer (FEE/CEP) Magdalena Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Juda-Rezler (FEE/CEP) Katarzyna Juda-Rezler,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
zrównoważony rozwój środowisko ochrona środowiska środowisko naturalne emisja substancja zanieczyszczenie zielona gospodarka odnawialne źródła energii
Keywords in English
sustainable development environment environmental protection natural environment emission substance contamination green economy renewable energy sources
Abstract in Polish
Praca jest próbą analizy wpływu Państw Członkowskich, a przede wszystkim Polski, na środowisko naturalne, a co za tym idzie, próbą odpowiedzi na pytanie, czy rozwój ten można określić mianem zrównoważonego. Przedstawione zostały aktualnie obowiązujące oraz historyczne, unijne oraz polskie akty prawne. Zaprezentowane zostały polskie rozwiązania dotyczące wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju, a na podstawie przeanalizowanych danych, ocenione zostały postępy jakie udało się osiągnąć na przełomie ostatniego dziesięciolecia. Podjęto również próbę analizy realizacji założeń, które powinny zostać wdrożone w określonym stopniu i określonym czasie, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi.
File
  • File: 1
    Bojanowski Jakub - praca inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13065

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT62f89e7bc6be43ffa8df62b8c89bf25d/
URN
urn:pw-repo:WUT62f89e7bc6be43ffa8df62b8c89bf25d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page