Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Urban hybrid containing part of the local functions currently existing on the choosen plot

Michał Michałowski

Abstract

The topic of this project is an urban hybrid - a building consisting of several different functions. In this particular case protecting existing local functions as well as a feature of the place are essential issue. Building is located at Dobra st. 12-16 in Warsaw. Main idea of the project refers to social-urban changes taking place in Powiśle ( part of Warsaw district) during last 10 years. As a result of coming into being plenty of places with vital social senses, development of underground second line and generally increase in popularity this part of town, Powiśle became a place of interest for many financial investors and organizations. Gentrification process of the district, buying or dispossessing next local shops and inhabitants totally changes feature of this place. This part of Warsaw through its own long history was always associated with austerity, dirt and craftsmen, who work hard everyday. Currently in Powiśle ,instead of these values, people coming from upper class are preferred. Luxurious apartments and office blocks replace typical warsaw tenements and last green fields in the city. Places important mostly for locals stop to exist. Presented project should be treated as an alternative for these changes. In pragmatic way it refers to them. It doesn’t deny them. Project is an aware approval of their inevitable continuation. It proposes protecting at least a part of this unique city features mostly through keeping small local craftsmen shops, gastronomic places and other commercial units existing for a long time in Powiśle. Rising quality of theirs shop spaces with constant growth of their products should assure continuity of their existence on the market. Plan of the building refers to Warsaw typical tenements - space arrangement based on interior square being a vital social space for local inhabitants. Interior square is ought to be a place mostly for building users and local people, who are the most common users of different commercial units. Architectural expression of the building is also focused on the interior. Outside, cohesive facades are contrasted with transparent, open interior. Building users are involuntary participants of interior square city life.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Michałowski (FA) Michał Michałowski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Hybryda miejska z zachowaniem części funkcji istniejących w wybranej lokalizacji
Supervisor
Grzegorz Stiasny (FA) Grzegorz Stiasny,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001392/L
Reviewers
Magdalena Bieńkuńska (FA/DRAOLA) Magdalena Bieńkuńska,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA) Grzegorz Stiasny (FA) Grzegorz Stiasny,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
hybryda miejska, Powiśle, lokale usługowe, lokale rzemieślnicze, plac miejski
Keywords in English
urban hybrid, Powisle, commercial units, local craft, city square
Abstract in Polish
Tematem projektu jest budynek będący hybrydą miejską - obiektem łączącym w swoim programie różne funkcje. W tym konkretnym przypadku istotną kwestią jest chęć zachowania rodzaju i charakteru usług, lokali obecnie znajdujących się w wybranej lokalizacji tj. przy ulicy Dobrej 12-16. Sama idea projektu w sposób bezpośredni odnosi się do zmian społeczno-urbanistycznych mających miejsce na przestrzeni ostatnich 10 lat na Powiślu w Warszawie. W wyniku powstania licznych, miejsc o znaczeniu społecznym, rozwoju drugiej linii metra oraz ogólnej tendencji we wzroście popularności tego obszaru miasta nastąpiło wzmożone zainteresowanie wśród różnych instytucji finansowych, inwestorów w obszarze możliwych inwestycji w tym rejonie. Proces gentryfikacji dzielnicy, wykupowania bądź też wywłaszczania kolejnych lokalnych sklepów oraz mieszkańców sprawia , że dzielnica, którą przez prawie cała swoją historię kojarzono głównie z ubóstwem, brudem i rzemieślnikami pracującymi w pocie czoła dla innych warstw społecznych, staje się miejscem dla klas wyższych. Apartamentowce o wysokim standardzie oraz kolejne biurowce zastępują typowe warszawskie kamienice oraz ostatnie,wolne skrawki zielonych terenów tej dzielnicy. Miejsca, o istotnym znaczeniu głównie dla lokalnych mieszkańców przestają istnieć. Prezentowany projekt ma stanowić alternatywę dla tych zmian. W pragmatyczny sposób podchodzi do samej kwestii przemian jako takich. Nie zaprzecza im. Jest świadomą akceptacją ich nieuchronnej kontynuacji. Proponuje chociaż częściową ochronę wyjątkowego charakter dzielnicy m.in. poprzez zachowywanie małych sklepów rzemieślniczych, gastronomicznych oraz innych usług od dawna istniejących w różnych miejscach na Powiślu. Podniesienie standardu ich pomieszczeń wraz ze wzrostem jakości świadczonych usług ma zapewnić ich dalszą egzystencję na rynku. Układ budynku nawiązuje do typowego układu kamienic warszawskich tj. układu opartego o wewnętrzny dziedziniec będącego główną przestrzenią integracji społecznej. Wewnętrzny plac ma być miejscem przede wszystkim dla użytkowników budynku oraz lokalnych mieszkańców, będących najczęstszymi konsumentami usług zawartych w przyziemiu obiektu. Architektura budynku koncentruję się również na wewnętrznym dziedzińcu. Zewnętrzna, zwarta, powściągliwa elewacja skontrastowana została z transparentnym, otwartym wnętrzem. Użytkownicy biur znajdujących się na wyższych kondygnacjach są mimowolnymi uczestnikami życia lokalnego placu miejskiego.
File
  • File: 1
    247322_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11421

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6296542b122b4fc99f515adcfaddd2d6/
URN
urn:pw-repo:WUT6296542b122b4fc99f515adcfaddd2d6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page