Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

TIA Portal control system design and visualization of technological process

Michał Janusz Wereszczaka

Abstract

The aim of the work was creation of the control system and visualization with the application of TIA Portal for the technological process of chocolate production. The control system based on PLC controllers allows the complete automation of the production process and the visualization enables the control over the process conduct and the immediate diagnosis of faults. The theoretical part of the work includes explanations of industry process automation terms. There are described rules and languages for programming PLC controllers and visualization applications of HMI panels. There are included descriptions of TIA Portal programming environment, and the production process the design and visualization were developed for. The practical part explains assumptions of the design as well as describes the control programme and visualization. The end part of the work includes presentation with the application of simulators how the programme works. Conclusions are presented at the end of the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Janusz Wereszczaka (FCEMP) Michał Janusz Wereszczaka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt systemu sterowania i wizualizacji procesu technologicznego w TIA Portal
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
atomatyzacja procesów, sterownik PLC, programowanie, panel HMI, wizualizacja, TIA Portal, Siemens.
Keywords in English
process automation, PLC controller, programming, HMI panel, visualization, TIA Portal, Siemens.
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie systemu sterowania i wizualizacji procesu technologicznego wytwarzania masy czekoladowej w środowisku programowania TIA Portal. System sterowania oparty na sterownikach PLC pozwala na pełną automatyzację przebiegu procesu, natomiast wizualizacja umożliwia kontrolę nad jego przebiegiem oraz szybką diagnostykę błędów. W części teoretycznej wyjaśniono pojęcia automatyzacji procesów przemysłowych, opisano zasady i języki programowania sterowników PLC oraz aplikacje wizualizacyjne paneli HMI. Zaprezentowano środowisko programowania TIA Portal i proces technologiczny wykorzystany w opisanym projekcie systemu sterowania oraz wizualizacji. W części praktycznej pracy wykonano projekt, przedstawiono jego założenia jak również opisano program sterujący oraz wizualizację. W końcowej części za pomocą symulatorów przedstawiono działanie programu. Na zakończenie zaprezentowano wnioski.
File
  • File: 1
    274241_Michał_Wereszczaka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30129

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6272e5173d234b22a10bd83baea83223/
URN
urn:pw-repo:WUT6272e5173d234b22a10bd83baea83223

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page