Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zastosowanie technologii blockchain oraz rozproszonego systemu plików do budowy aplikacji zdecentralizowanych

Michał Władysław Sieczkowski

Abstract

This thesis presents a new kind of web applications – decentralized applications (DApps). The issue was introduced on a couple of different levels: from a comparison of client-server and Peer-to-Peer architectures, to a broad description of tools used in DApps development, i.e. IPFS distributed file system and Ethereum blockchain. The paper defines cryptographic tools fundamental to the aforementioned technologies. It gives insight into the problem of consensus in decentralized systems and presents algorithms used to achieve it. The thesis describes inner workings of smart contracts run on Ethereum Virtual Machine. The syntax of Solidity programming language was explained using an example smart contract. Issues concerning the security of smart contracts and the access to off-chain data were raised. The practical result of this work is a football betting system based on the described technologies. It consists of a decentralized application and an oracle service supplying it with data. The process of designing and developing both components of the system was described. Finally, conclusions from system deployment were drawn and further development possibilities were presented.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Władysław Sieczkowski (WEiTI/II) Michał Władysław Sieczkowski Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Zastosowanie technologii blockchain oraz rozproszonego systemu plików do budowy aplikacji zdecentralizowanych
Promotor
Jakub Janusz Koperwas (WEiTI/II) Jakub Janusz Koperwas Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
106/19 (2699)
Recenzenci
Krzysztof Cabaj (WEiTI/II) Krzysztof Cabaj Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Jakub Janusz Koperwas (WEiTI/II) Jakub Janusz Koperwas Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
aplikacja zdecentralizowana, blockchain, Ethereum, inteligentny kontrakt, Solidity, rozproszony system plików, InterPlanetary File System, IPFS
Słowa kluczowe w języku angielskim
decentralized application, DApp, blockchain, Ethereum, smart contract, Solidity, distributed file system, InterPlanetary File System, IPFS
Streszczenie w języku polskim
Praca przedstawia nową odmianę aplikacji internetowych – aplikacje zdecentralizowane. Zagadnienie zostało zaprezentowane na kilku poziomach, zaczynając od różnic między architekturą klient-serwer i modelem Peer-to-Peer, a kończąc na szerokim opisie narzędzi wykorzystywanych do budowy aplikacji zdecentralizowanych: rozproszonego systemu plików IPFS oraz technologii blockchain Ethereum. W pracy przedstawione zostały najważniejsze narzędzia kryptograficzne wykorzystywane we wspomnianych technologiach. Przybliżony został pojawiający się w systemach zdecentralizowanych problem konsensusu oraz algorytmy pozwalające go rozwiązać. Zaprezentowany został sposób działania inteligentnych kontraktów (ang. smart contracts) uruchamianych na Maszynie Wirtualnej Ethereum (ang. skrót EVM). Na przykładowym inteligentnym kontrakcie omówiona została składnia języka Solidity. Poruszone zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem inteligentnych kontraktów oraz kwestia dostępu do danych rzeczywistych z poziomu łańcucha bloków. Praktycznym rezultatem tej pracy jest system do zakładów meczowych oparty na omawianych technologiach. Opisany został proces powstawania składającej się na niego aplikacji zdecentralizowanej oraz wspierającej ją usługi wyroczni. Na koniec zebrane zostały wnioski z implementacji i wdrożenia systemu oraz przedstawione zostały dalsze możliwości jego rozwoju.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Michał_Sieczkowski-Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35878

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT626dc18b85324bd88440445b001391cd/
URN
urn:pw-repo:WUT626dc18b85324bd88440445b001391cd

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony