Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Use of blockchain technology and a distributed file system for building decentralized applications

Michał Władysław Sieczkowski

Abstract

This thesis presents a new kind of web applications – decentralized applications (DApps). The issue was introduced on a couple of different levels: from a comparison of client-server and Peer-to-Peer architectures, to a broad description of tools used in DApps development, i.e. IPFS distributed file system and Ethereum blockchain. The paper defines cryptographic tools fundamental to the aforementioned technologies. It gives insight into the problem of consensus in decentralized systems and presents algorithms used to achieve it. The thesis describes inner workings of smart contracts run on Ethereum Virtual Machine. The syntax of Solidity programming language was explained using an example smart contract. Issues concerning the security of smart contracts and the access to off-chain data were raised. The practical result of this work is a football betting system based on the described technologies. It consists of a decentralized application and an oracle service supplying it with data. The process of designing and developing both components of the system was described. Finally, conclusions from system deployment were drawn and further development possibilities were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Władysław Sieczkowski (FEIT/ICS) Michał Władysław Sieczkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie technologii blockchain oraz rozproszonego systemu plików do budowy aplikacji zdecentralizowanych
Supervisor
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
106/19 (2699)
Reviewers
Krzysztof Cabaj (FEIT/ICS) Krzysztof Cabaj,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja zdecentralizowana, blockchain, Ethereum, inteligentny kontrakt, Solidity, rozproszony system plików, InterPlanetary File System, IPFS
Keywords in English
decentralized application, DApp, blockchain, Ethereum, smart contract, Solidity, distributed file system, InterPlanetary File System, IPFS
Abstract in Polish
Praca przedstawia nową odmianę aplikacji internetowych – aplikacje zdecentralizowane. Zagadnienie zostało zaprezentowane na kilku poziomach, zaczynając od różnic między architekturą klient-serwer i modelem Peer-to-Peer, a kończąc na szerokim opisie narzędzi wykorzystywanych do budowy aplikacji zdecentralizowanych: rozproszonego systemu plików IPFS oraz technologii blockchain Ethereum. W pracy przedstawione zostały najważniejsze narzędzia kryptograficzne wykorzystywane we wspomnianych technologiach. Przybliżony został pojawiający się w systemach zdecentralizowanych problem konsensusu oraz algorytmy pozwalające go rozwiązać. Zaprezentowany został sposób działania inteligentnych kontraktów (ang. smart contracts) uruchamianych na Maszynie Wirtualnej Ethereum (ang. skrót EVM). Na przykładowym inteligentnym kontrakcie omówiona została składnia języka Solidity. Poruszone zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem inteligentnych kontraktów oraz kwestia dostępu do danych rzeczywistych z poziomu łańcucha bloków. Praktycznym rezultatem tej pracy jest system do zakładów meczowych oparty na omawianych technologiach. Opisany został proces powstawania składającej się na niego aplikacji zdecentralizowanej oraz wspierającej ją usługi wyroczni. Na koniec zebrane zostały wnioski z implementacji i wdrożenia systemu oraz przedstawione zostały dalsze możliwości jego rozwoju.
File
  • File: 1
    Michał_Sieczkowski-Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35878

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT626dc18b85324bd88440445b001391cd/
URN
urn:pw-repo:WUT626dc18b85324bd88440445b001391cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page