Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project to implement telematic systems on the selected section of the motorway

Paulina Monika Borucka

Abstract

Thesis includes issues related to the implementation of traffic telematics systems and raises a subject of projecting a fiber optic network. The point of my thesis is to an analysis chosen solutions of traffic telematics systems and to use all of accumulated knowledge to design a new project of implementing systems for the selected section of motorway. In the first part was presented the issue of traffic telematics systems, which allows to introduce the reader to transport telematics - domain knowledge and technical operations integrating telecommunications and informatics. In this chapter was presented architecture of the telematics system and procedure for its creation. The next section of the thesis contains analysis of selected traffic telematics systems, for example: traffic control, video monitoring, weather information, electronic toll collection, information of motorway users, emergency communication and the speed measurement. The analysis enable to select and implement appropriate traffic telematics systems in section of the A2 motorway being bypass the Minsk Mazowiecki. Next chapter presented the characteristics of transmission media. It contains the most commonly used media, for example: twisted pair, coaxial cable, fiber optic cables and wireless media. Next part present project to implement telematic systems on the selected section of motorway. The project includes fiber optic network and estimated cost of implementation. At the summary we can find conclusions for the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Monika Borucka (FT) Paulina Monika Borucka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt wdrożenia systemów telematycznych na wybranym odcinku autostrady
Supervisor
Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Drogowe systemy telematyczne, media transmisyjne, projekt, sieć światłowodowa, autostrada, Centrum Zarządzania Ruchem
Keywords in English
Traffic telematics systems, transmission media, project, fiber optic network, motorway, Traffic Management Centre
Abstract in Polish
Praca dyplomowa zawiera zagadnienia związane z implementacją drogowych systemów telematycznych oraz porusza problematykę projektowania sieci światłowodowej. Celem pracy jest analiza wybranych rozwiązań z zakresu drogowych systemów telematycznych oraz wykonanie na podstawie zgromadzonej wiedzy projektu wdrażającego systemy na wybranym odcinku autostrady. W pierwszej kolejności w pracy została przedstawiona problematyka drogowych systemów telematycznych, która pozwala wprowadzić czytelnika w zagadnienia telematyki transportu - dziedziny wiedzy i działalności technicznej integrującej telekomunikację i informatykę . W rozdziale tym została przedstawiona architektura systemu telematycznego oraz procedury jej tworzenia. Kolejny rozdział pracy zawiera analizę wybranych drogowych systemów telematycznych tj.: system sterowania ruchem, system nadzoru wizyjnego, system osłony meteorologicznej, system poboru opłat, system informacji użytkowników drogi, system łączności alarmowej oraz system odcinkowego pomiaru prędkości. Przeprowadzona analiza pozwoliła w części projektowej pracy na optymalne dobranie drogowych systemów telematycznych oraz przedstawienie propozycji ich wdrożenia na wybranym przez autora pracy odcinku autostrady A2 stanowiącego obwodnicę Mińska Mazowieckiego. W następnym rozdziale została przedstawiona charakterystyka mediów transmisyjnych. Przedstawiono najczęściej wykorzystywane nośniki transmisji przewodowej tj. skrętki, kable koncentryczne, kable światłowodowe oraz media bezprzewodowe. Na następnej kolejności został przedstawiony projekt wdrożenia systemów telematycznych na wybranym odcinku autostrady. Projekt składa się również z projektu sieci światłowodowej oraz zawiera oszacowany koszt wdrożenia dla wybranego odcinka systemów telematycznych. Praca zakończona jest podsumowaniem oraz przedstawieniem wniosków do opracowanego projektu.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11858

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT625a1ddfab9746faaf5ca392d5791547/
URN
urn:pw-repo:WUT625a1ddfab9746faaf5ca392d5791547

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page