Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of voivodeship administration in counteracting terrorism

Zuzanna Łabentowicz

Abstract

Hereby thesis show terrorism as a serious problem affecting all aspects of social life, the authorities and institution of the voivodship administration responsible for combating and counteracting terrorism. The first chapter presents classifications and types of terrorist phenomena in terms of who makes the attack, what or who is the target of the attack, combat tactics, political strategies, as well as doctrinal assumptions and ideological goals. The thesis also presents method of categorizing terrorist phenomena which is important for the service when it is being fought. The alarm levels and situations in which they may be announced, as well as who introduces them and cancel in a given territory, are also indicated. The thesis presents the authorities and institution of the voivodship administration making law in the field of counter-terrorism, as well as those responsible for fighting terrorism in this area, the scope and nature of their activities. The last part of the thesis was devoted to research on public awareness of terrorist threats and the possibility of their occurrence. The results of an internet questionnaire aimed at examining public awareness of terrorist threats in Poland are also discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Zuzanna Łabentowicz (FASS) Zuzanna Łabentowicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola administracji wojewódzkiej w przeciwdziałaniu terroryzmowi
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
terroryzm, antyterroryzm, prewencja, administracja, zarządzanie kryzysowe, województwo, wojewoda, wojewódzka administracja zespolona, Regionalny System Ostrzegania, stopnie alarmowe
Keywords in English
terrorism, anti-terrorism, prevention, administration, crisis management, voivodeship, voivod, complex administration, regional warning system, alarm levels, anti-terrorism
Abstract in Polish
Praca dyplomowa licencjacka dotyczy terroryzmu, jako poważnego problemu mającego wpływ na wszelkie aspekty życia społecznego oraz organy i instytucje administracji wojewódzkiej odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie temu zjawisku. W pierwszym rozdziale przedstawione są klasyfikacje i rodzaje zjawisk o charakterze terrorystycznym pod względem: kto dokonuje ataku, co lub kto jest celem ataku, a także taktykę walki, strategie polityczne, założenia doktrynalne i cele ideologiczne. W pracy zawarto sposób kategoryzacji zjawisk terrorystycznych, który jest istotny dla służb bezpieczeństwa w przypadku jego zwalczania. Omówiono stopnie alarmowe i sytuacje w jakich mogą zostać one ogłoszone, a także kto dokonuje ich wprowadzenia i odwołania na danym terytorium. Zaprezentowano organy i instytucje administracji wojewódzkiej, realizujące obowiązki ustawowe w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Zaprezentowano również ich kompetencje, zakres i charakter działań. Ostatni rozdział pracy jest poświęcony badaniom na temat świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń o charakterze terrorystycznym i możliwości ich wystąpienia. Omówiono wyniki ankiety internetowej mającej na celu zbadanie świadomości społeczeństwa dotyczącej zagrożeń terrorystycznych w Polsce.
File
  • File: 1
    Zuzanna_Łabentowicz-Praca_dyplomowa_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27912

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6227be3669294876889c3dee764fef0d/
URN
urn:pw-repo:WUT6227be3669294876889c3dee764fef0d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page