Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Device for measurement input offset voltage in operational amplifiers

Robert Rafał Lamperski

Abstract

This thesis will discuss construction of measuring device designed to measure one of the most important parameters of operational amplifiers – input offset voltage. Proposed solution can be used to measure all standard opamps that use DIP-8 package. To develop the setup the Arduino Uno board was used, which contains many needed elements. Thesis contains description of structure and principle of operation of the device as well as reasons standing behind certain solutions used. There will be shown how device works on software level including the way how the data is processed. Causes and effects of mesurement uncertainties present in used methods will also be mentioned. Next the thesis will show results of measurements of choosen operational amplifiers with designed device. Results will then be analised and compared with values stated by the manufacturers in datasheets of individual opamps. Differences in readings beetwen designed device and a comercial one, used as reference, will also be analised. In the end thesis will discuss possiblity of future improvements of designed device parameters, as well as possibility of implementing additional features.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Rafał Lamperski (FM) Robert Rafał Lamperski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Urządzenie do pomiaru napięcia niezrównoważenia we wzmacniaczach operacyjnych
Supervisor
Paweł Tomasz Nowak (FM/IMBE) Paweł Tomasz Nowak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Tomasz Nowak (FM/IMBE) Paweł Tomasz Nowak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Roman Szewczyk (FM/IMBE) - Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) Roman Szewczyk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)Author's external affiliation: Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Keywords in Polish
wzmacniacz operacyjny, napięcie niezrównoważenia, pomiar
Keywords in English
operational amplifier, offset voltage, measurement
Abstract in Polish
W niniejszej pracy omówiony zostanie układ pomiarowy zaprojektowany z myślą o badania jednego z ważniejszych parametrów użytkowych wzmacniaczy operacyjnych – napięcia niezrównoważenia. Zaproponowany układ nadaje się do pomiaru wszystkich standardowych wzmacniaczy operacyjnych w obudowach typu DIP-8. Do realizacji wykorzystano płytkę Arduino Uno która odpowiada za sterowanie urządzeniem i koordynację podzespołów. Opisana zostanie budowa i zasada działania układu oraz przyczyny wybrania zastosowanych rozwiązań. Przedstawiona będzie zasada działania programu mikrokontrolera i sposób przetwarzania danych. Poruszone też zostaną kwestie możliwych przyczyn niepewności pomiaru wybranymi metodami. Omówione zostaną wyniki badań wybranych wzmacniaczy operacyjnych z wykorzystaniem skonstruowanego urządzenia. Badania te zostały przeprowadzone pod kątem sprawdzenia parametrów wzmacniaczy deklarowanych przez producentów a rzeczywistych parametrów poszczególnych modeli oraz porównania wskazań wykonanego miernika ze wskazaniami miernika Na koniec rozważona będzie możliwość poprawy parametrów urządzenia i rozwinięcia istniejących funkcjonalności.
File
  • File: 1
    278258_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31761

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT620ba2f9767b4b81a16d2e01aa85f2f5/
URN
urn:pw-repo:WUT620ba2f9767b4b81a16d2e01aa85f2f5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page