Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zastosowanie statystyki bayesowskiej jako narzędzia w dozymetrii biologicznej

Krzysztof Łukasik

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Łukasik (WF) Krzysztof Łukasik Wydział Fizyki (WF)
Tytuł w języku polskim
Zastosowanie statystyki bayesowskiej jako narzędzia w dozymetrii biologicznej
Promotor
Daniel Kikoła (WF/ZFJ) Daniel Kikoła Zakład Fizyki Jądrowej (WF/ZFJ)Wydział Fizyki (WF)
Iwona Sabina Słonecka (WF) Iwona Sabina Słonecka Wydział Fizyki (WF)
Jednostka dyplomująca
Wydział Fizyki (WF)
Jednostka prowadząca
Wydział Fizyki (WF)
Kierunek / specjalność studiów
, Fizyka Techniczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
26-10-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Maja Maćkowiak-Pawłowska (WF/ZFJ) Maja Maćkowiak-Pawłowska Zakład Fizyki Jądrowej (WF/ZFJ)Wydział Fizyki (WF) Iwona Sabina Słonecka (WF) Iwona Sabina Słonecka Wydział Fizyki (WF) Daniel Kikoła (WF/ZFJ) Daniel Kikoła Zakład Fizyki Jądrowej (WF/ZFJ)Wydział Fizyki (WF)
Słowa kluczowe w języku polskim
dozymetria biologiczna, ocena dawki, promieniowanie mieszane n+γ, aberracje chromosomowe, dicentryki, statystyka bayesowska, prawdopodobieństwo a priori, dopasowanie krzywych, regresja
Słowa kluczowe w języku angielskim
biological dosimetry, dose assessment, mixed neutron-gamma radiation, chromosome aberrations, dicentrics,Bayesian statistics, prior probability, curve fitting, regression
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_dyplomowa_Lukasik_Krzysztof.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 14420

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT61c0d96144084f1484580035bd5fd691/
URN
urn:pw-repo:WUT61c0d96144084f1484580035bd5fd691

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony