Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of Bayesian statistics as a tool in biological dosimetry

Krzysztof Łukasik

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Łukasik (FP) Krzysztof Łukasik,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Zastosowanie statystyki bayesowskiej jako narzędzia w dozymetrii biologicznej
Supervisor
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Iwona Sabina Słonecka (FP) Iwona Sabina Słonecka,, Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Faculty of Physics (FP)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maja Maćkowiak-Pawłowska (FP/NPD) Maja Maćkowiak-Pawłowska,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Iwona Sabina Słonecka (FP) Iwona Sabina Słonecka,, Faculty of Physics (FP) Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
dozymetria biologiczna, ocena dawki, promieniowanie mieszane n+γ, aberracje chromosomowe, dicentryki, statystyka bayesowska, prawdopodobieństwo a priori, dopasowanie krzywych, regresja
Keywords in English
biological dosimetry, dose assessment, mixed neutron-gamma radiation, chromosome aberrations, dicentrics,Bayesian statistics, prior probability, curve fitting, regression
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Lukasik_Krzysztof.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14420

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT61c0d96144084f1484580035bd5fd691/
URN
urn:pw-repo:WUT61c0d96144084f1484580035bd5fd691

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page