Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

BookShop — internet application employing market basket analysis, based on the Java Platform Enterprise Edition

Piotr Piórkowski

Abstract

My initial aim, which was primarily to create a multi-tier business solution including market basket analysing also allowed me to extend my knowledge and explore chosen technologies. My approach was based on building the project using Java Platform Enterprise Edition without use of Enterprise JavaBeans. The thesis has been divided into four parts. The first chapter consists of a preface and characteristics of the chosen platform and architecture. In addition, I described the way in which market basket analysis was employed in my project. The following chapter encompasses technologies, systems and tools used. It includes information about the frameworks that I used in my project. These are Spring Framework and Hibernate, which combined together are an alternative to EJB. The third chapter, concentrating on the creation process inc]udes information about all phases of development, from the planning and ănalysis, through the implementation, to the future improvements. The final part, being a summary, includes my evaluation of the process of achieving the aim posed as well as assessment of its effectiveness.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Piórkowski (FEIT/ICS) Piotr Piórkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
BookShop — aplikacja internetowa wykorzystująca analizę koszykową oparta o platformę Java Enterprise Edition
Supervisor
Andrzej Ciemski (FEIT/ICS) Andrzej Ciemski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Keywords in Polish
Java, JEB, Spring Framework, Hibernate, JSF, Tomcat, analiza koszykowa
Keywords in English
Java, JEE, Spring Framework, Hibernate, JSF, Tomcat, market basket analysis
Abstract in Polish
Celem mojej pracy, oprócz poszerzenia wiedzy i poznania wybranych technologii, było sarnodziehie stworzenie wielowarstwowej aplikacji biznesowej wykorzystującej analizę koszykową Istotnym założeniem początkowym było oparcie rozwia?ania o platformę Java Enterprise Edition, ale bez użycia Enterprise JavaBeans. Praca została podzielona na cztery części. W pierwszym rozdziale zawarte sâ wprowadzenie do pracy oraz charakterystyki wybranej platformy i architektury. Umieszczony został w nim także ogólny opis stosowanej techniki analizy koszykowej. Kolejny rozdział wprowadza zastosowane technologie, systemy i narzędzia. Zawiera m.in. informacje o szkieletach użytych w rozwiązaniu, czyli o Spring Framework i Hibernate, razem stanowiących alternatywę dla EJB. Trzeci rozdział poświęcony został stworzonemu projektowi. Zawiera informacje dotyczące wszystkich faz jego powstawania, od planowania i analizy, przez implementację do planów rozwoju. Ostatnia część pracy to podsumowanie, w którym została umieszczona m.in. moja opinia na temat stopnia i sposobu realizacji założonego calu.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT61a055ea57914b19932dfe2fa12eafb6/
URN
urn:pw-repo:WUT61a055ea57914b19932dfe2fa12eafb6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page