Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Noise measurement inside the microbus

Mateusz Wyrzykowski

Abstract

The aim of the study was to examine the noise level in the minibus and to compare the results with the standard for the permissible noise level in vehicles and with the literature showing the impact of noise on the human body. The test was carried out on a vehicle moving at steady speed and during acceleration, with and without passengers, at two measuring points. The measurements were carried out with a portable first class sound level meter from Bruel & Kjaer. The results of the measurements are presented in the form of one-third octave diagrams of the spectra of the noise level module. Next, the graphs were analyzed, and the noise values for individual measurement series and frequencies were summarized in tables. It was also tried to find out what is the source of noise for frequencies where local maxima was detected. The study contains descriptions of basic issues and vibroacoustic units, information on the sources of noise and its impact on the human body, as well as data on measuring equipment, the vehicle in which the measurements were made and the route followed by the minibus.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Wyrzykowski (FCEMP) Mateusz Wyrzykowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie hałasu we wnętrzu mikrobusu
Supervisor
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
diagnostyka, wibroakustyka, hałas, badania, metody pomiaru, samochód
Keywords in English
diagnostics, vibroacoustic, noise, research, measurement methods, car
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie poziomu hałasu występującego w mikrobusie i porównanie wyników z normą dotyczącą dopuszczalnego poziomu hałasu w pojazdach oraz z literaturą przedstawiającą wpływ hałasu na organizm człowieka. Badanie zostało przeprowadzone w pojeździe poruszającym się z jednostajną prędkością oraz podczas przyspieszania, z pasażerami oraz bez, w dwóch miejscach pomiarowych. Pomiary zostały wykonane przenośnym miernikiem poziomu dźwięku klasy pierwszej firmy Bruel & Kjaer. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie wykresów tercjowych widm modułu poziomu hałasu. Następnie przeanalizowano ich przebiegi, a wartości hałasu dla poszczególnych serii pomiarowych i częstotliwości zestawiono w tabelach. Spróbowano również określić co jest źródłem hałasu dla częstotliwości, w których odnotowano maksima lokalne. W pracy znajdują się opisy podstawowych zagadnień i jednostek wibroakustycznych, informacje dotyczące źródeł hałasu i jego wpływu na organizm człowieka, a także dane dotyczące sprzętu pomiarowego, pojazdu, w którym wykonano pomiary i trasy, którą poruszał się mikrobus.
File
  • File: 1
    274244_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30095

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT617df447fe87495899fa8fb16504d3ff/
URN
urn:pw-repo:WUT617df447fe87495899fa8fb16504d3ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page