Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Leasing as a source of financing of small and medium-sized enterprises

Dagmara Ewa Kłosiewska

Abstract

A presented thesis is about financing small and medium-sized enterprises by leasing. The issue of the thesis is showing a leasing as a source of financing companies from SME’s sector and an estimation of the part of using it. The thesis includes three chapters, admission and a summary, where the first ones are a theoretical part. The last chapter has an analytic character. In the first chapter the issue and main questions about SME’s sector. First, there is a classification and particular features of small and medium enterprises. There are also barriers enclosing the SME’s sectors’s development described. The second chapter is about a way of financing which is a leasing. There is an issue and a genesis of leasing, the types of leasing and comparison with a bank credit. Then there are advantages and disadvantages of leasing and its influence on a financial state of company. In the third chapter there is an analyze of European market of leasing services and a description of the most important leasing companies in Poland. There is also an analysis of own researches about using leasing by SME’s in subregion of Płock. This is the most important conclusion resulting from the work that leasing is a rapidly growing form of financing the SME’s sector which is more and more popular among Polish and European entrepreneurs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dagmara Ewa Kłosiewska (CESS) Dagmara Ewa Kłosiewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Leasing jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
leasing, małe i średnie przedsiębiorstwa, sektor MSP, źródło finansowania
Keywords in English
leasing, small and medium enterprises, SME’s sector, a source of financing
Abstract in Polish
Prezentowana praca dotyczy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą leasingu. Celem pracy jest przedstawienie leasingu jako źródła finansowania działalności firm z sektora MSP oraz ocena stopnia jego wykorzystania. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia, przy czym dwa pierwsze stanowią część teoretyczną. Ostatni rozdział ma charakter analityczny. W rozdziale pierwszym omówiono istotę i ogólne zagadnienia dotyczące sektora MSP. W pierwszej kolejności przedstawiono klasyfikację oraz specyficzne cechy małych i średnich przedsiębiorstw. Opisano również bariery ograniczające rozwój sektora MSP. Rozdział drugi poświęcony został formie finansowania działalności jaką jest leasing. Omówiono w nim pojęcie oraz genezę leasingu, a także jego rodzaje i porównanie z kredytem bankowym. Następnie ukazano wady i zalety leasingu oraz jego wpływ na sytuację finansową firmy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę europejskiego rynku usług leasingowych oraz opisano najważniejsze przedsiębiorstwa leasingowe w Polsce. Przedstawiona została również analiza wyników własnych badań na temat wykorzystania leasingu przez małe i średnie przedsiębiorstwa w subregionie płockim. Najważniejszym wnioskiem wypływającym z pracy jest ten, że leasing jest dynamicznie rozwijającą się formą finansowania sektora MSP coraz częściej wybieraną przez zarówno polskich jak i europejskich przedsiębiorców.
File
  • File: 1
    PRACA LICENCJACKA DAGMARA KŁOSIEWSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11261

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT616875b40543477bad3c5806afd0adbb/
URN
urn:pw-repo:WUT616875b40543477bad3c5806afd0adbb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page