Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Model bilansu energetycznego ideowego Inteligentnego Miasta w Polsce

Michał Murawski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Murawski (FPAE) Michał Murawski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45
Internal identifier
MEL; PD-3549
Reviewers
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Smart Cities, energetyka odnawialna, rynek energii, model bilansu energetycznego Inteligentnego Miasta
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest opis stanu energetyki w Polsce. Opis dostępnych surowców konwencjonalnych (węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny) oraz potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wiatr, złoża geotermiczne, słońce, biomasa). W tej części również opisano aktualny stan (2015r.) wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w Polsce. Druga część pracy obejmowała stworzenie modelu ideowego osiedla na obrzeżach dużego miasta. W osiedlu tym rozpatrywano koszt podłączenia do centralnej sieci ciepłowniczej, koszt rozbudowy elektrociepłowni zasilanej węglem kamiennym oraz sam koszt surowca potrzebny do zasilania tego osiedla. Te wartości porównano z utworzeniem elektrowni i ciepłowni, których źródłem byłyby odnawialne złoża energii (wiatr, słońce, biopaliwa, źródło geotermalne). Utworzono różne kombinacje źródeł, z których został wybrany ten najbardziej opłacalny ekonomicznie oraz najbardziej prawdopodobny energetycznie. Swoimi obliczeniami udowodniono, że na terenie Polski da się stworzyć energetycznie Inteligentne Miasto, lecz wymaga to bardzo dużego jednorazowego nakładu finansowego.
File
  • File: 1
    Model bilansu energetycznego ideowego Inteligentnego Miasta w Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9361

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT614fed41cd714af987d5f929c2038e7b/
URN
urn:pw-repo:WUT614fed41cd714af987d5f929c2038e7b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page