Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Building Knowledge Based Engineering application to support the design process of metal-polyurethane bushings

Michał Kawiński

Abstract

Designing new details is an integral part of the constructor's work. For each project he must follow national or company standards. To support usually repetitive work, a tool supporting the production process was created. This diploma thesis describes the process of supporting and creating details and applications. The first element of the work is to familiarize with the material which is polyurethane and describe the role of bearings in the modern world. The second stage is to present the vision of knowledge-based systems (KBE) and the design scheme of the application supporting the production process of metal-polyurethane sleeves. The final stage is to show the operation of the application on an example.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Kawiński (FACME) Michał Kawiński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa aplikacji Knowledge Based Engineering do wspomagania procesu projektowania tulei metalowopoliuretanowych
Supervisor
Jerzy Pokojski (FACME/IMDF) Jerzy Pokojski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2185
Reviewers
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Knowledge Based Engineering, tuleje metalowe, poliuretan, SolidWorks
Keywords in English
Knowledge Based Engineering, metal bushings, polyurethane, SolidWorks
Abstract in Polish
Projektowanie nowych detali to nieodłączny element pracy konstruktora. Przy każdym projekcie musi kierować się normami krajowymi lub firmowymi. Aby wspomóc często powtarzalną pracę powstało narzędzie wspomagające proces produkcyjny. W tej pracy dyplomowej opisano proces wspomagania i tworzenia detali oraz aplikacji. Pierwszym elementem pracy jest zapoznanie z materiałem jakim jest poliuretan oraz opowiedzeniu o roli łożysk we współczesnym przemyśle. Drugim etapem jest przedstawienie wizji systemów opartych na wiedzy (KBE) oraz schematu konstrukcji aplikacji wspomagającej proces produkcji tulei metalowo-poliuretanowych. Ostatnim etapem jest pokazanie działania aplikacji na przykładzie.
File
  • File: 1
    269861-Michał_Kawiński-Budowa_aplikacji_KBE_do_wspomagania_procesu_projektowego_tulei_metalowo_poliuretanowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35453

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT614ed3327398456cb093a3ae98f54935/
URN
urn:pw-repo:WUT614ed3327398456cb093a3ae98f54935

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page