Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation assessment of aircraft noise level in the aerodrome traffic

Katarzyna Wołynek

Abstract

This thesis presents an application of aerodrome traffic computer simulation for research on airport’s acoustic climate. The simulation of Boeing 737-300 two landing rolls and taxing were done. Based on its results, the sound level at some points of airport and its surrounding was determined by analytical methods. To achieve this two calculation methods were proposed. The first one is based on the separate analysis of airframe and engine noise. The second method allows to determine noise level for particular frequency. The results present the noise level’s dependence of operation’s phase and distance to the noise source. The thesis demonstrates that application of developed computer tool for acoustic climate research is reasonable and beneficial. In the thesis it was also shown that the change of aerodrome traffic organization or some operation’s parameters can impact on sound level in the airport area. The thesis presents an example of application of the developed ground operations simulator and is a base for further research on integration of computer methods with acoustic analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Wołynek (FT) Katarzyna Wołynek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Symulacyjna ocena poziomu hałasu w ruchu lotniskowym
Supervisor
Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ocena hałasu, symulacja komputerowa, ruch naziemny
Keywords in English
noise assessment, computer simulation, aerodrome traffic
Abstract in Polish
Praca prezentuje praktyczne wykorzystanie komputerowej symulacji ruchu naziemnego statków powietrznych w badaniach klimatu akustycznego lotniska i jego okolic. W ramach pracy wykonane zostały dwie symulacje dobiegu oraz kołowania samolotu Boeing 737-300. Opierając się na ich wynikach, w sposób analityczny wyznaczony został poziom dźwięku w wybranych punktach lotniska i okolic. W tym celu zaproponowane zostały dwie metody obliczeń. Pierwsza metoda opiera się na oddzielnej analizie hałasu aerodynamicznego oraz hałasu pochodzącego z silnika. Druga metoda pozwala na wyznaczenie poziomu hałasu w poszczególnych częstotliwościach. Wyniki prezentują zależność tego poziomu od fazy operacji oraz od odległości źródła. Praca dowodzi, że użycie narzędzi komputerowych podczas badań klimatu akustycznego jest uzasadnione i bardzo korzystne. W pracy pokazane zostało również, że zmiana sposobu organizacji ruchu oraz niektórych parametrów operacji może wpływać na poziom hałasu w rejonie lotniska. Praca demonstruje przykład zastosowania opracowanego symulatora ruchu naziemnego oraz stanowi wstęp do dalszych prac nad połączeniem metod komputerowych z badaniami akustycznymi.
File
  • File: 1
    Symulacyjna ocena poziomu hałasu w ruchu lotniskowym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9609

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6141f75c3d6b468d917e7937f3ad25a5/
URN
urn:pw-repo:WUT6141f75c3d6b468d917e7937f3ad25a5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page