Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Website project for Dream Date Company

Daria Maria Rek

Abstract

The purpose of this engineering work is to enable the business activity of the website "Dream Date", which offers preparation of meetings. The issue was to find a company offering low-key meeting on different subject matter. The website is an answer customer’s expectation that is looking for original way of spending time, however including classic supper. The website offers appointment such as super, anniversaries (i.e. wedding anniversary), family ceremonies. The meeting personalization is up to the customer who decides about details individually. The „Dream Date” gives also possibility to use made-up projects. Service provides is flexible and can be adjusted to customers’ needs. The requirement rises – this is the reason why service must be improved. This engineering thesis consists of 8 chapters. The first one concerns the subject and purpose of thesis. The second one is a review of literature concerning websites designing. There is a description of all stages – from the first (demands gathering) to the last (implementation). There was also an introduction of planning methods utility in website context. The third chapter poses a business description – company profile, coverage and type of service. It can be find also SWOT analysis, which points out strengths and weaknesses, chances and threats. Chapter no 4 consists of project assumptions, target group, functional and beyond functional requirements and assumption of graphic creation. The fifth chapter concerns the website design, in this part are specified the functionality, data structure and technical specification The sixth chapter concerns the website tests. Chapter no 7 is economic evaluation summarizing financial benefits connected with website creation and costs related to implementation. The last chapter consists of summarize and conclusions. In this point there is confirmation of the rightness of the thesis aim and the value of the project has been proved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Maria Rek (FoM) Daria Maria Rek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt serwisu internetowego dla firmy Dream Date
Supervisor
Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projektowanie serwisów internetowych, OOHDM, WSDM, WebML, UCD, web-usability, SWOT
Keywords in English
website creating, OOHDM, WSDM, WebML, UCD, web-usability, SWOT
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest umożliwienie działalności gospodarczej serwisowi internetowemu „Dream Date”, oferującego przygotowywanie spotkań. Podstawą do stworzenia projektu był problem ze znalezieniem firmy oferującej organizacje kameralnych spotkań o różnej tematyce. Projektowany serwis wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom konsumentów szukających oryginalnego pomysłu na spędzenie czasu, niemniej jednak w klasycznym wydaniu kolacji. Projektowany serwis oferuje zorganizowanie takich spotkań jak kolacje, różnego rodzaju rocznice na przykład ślubu czy uroczystości rodzinne. Personalizacja spotkania należy do klienta, o wszystkich jej elementach decyduje indywidualnie. Serwis daje również możliwość skorzystania z gotowych projektów. Usługi świadczone przez serwis są bardzo elastyczne i każdy może dopasować wszystko do swoich oczekiwań i potrzeb. Wymagania konsumentów wobec rynku nieustannie rosną, niesie to za sobą konieczność rozwijania i udoskonalania świadczonych usług. Serwis „Dream Date” ma na celu pokazanie jego użytkownikom, że każdy może Niniejsza praca inżynierska zawiera osiem rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy tematu oraz celu pracy. Drugi rozdział to przegląd literatury z obszaru projektowania serwisów internetowych. Znajduje się w nim opis każdego z etapów projektowania, od pierwszej fazy, którą jest zbieranie wymagań aż po ostatnią fazę, którą jest implementacja. W nim również dokonano przedstawienia metod projektowania oraz wyjaśnienie użyteczności, w kontekście serwisów internetowych. Trzeci rozdział stanowi opis biznesowy, przedstawiono w nim charakterystykę przedsiębiorstwa, zakres działalności a także oferowane usługi. Elementem tego rozdziału jest także analiza SWOT, wskazująca słabe oraz mocne strony przedsiębiorstwa oraz jego szanse i zagrożenia. Rozdział czwarty zawiera założenia projektowe, określona jest w nim grupa docelowa, wszystkie wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne oraz założenia dla kreacji graficznej. Piąty rozdział dotyczy projektu serwisu, w tej części określona jest funkcjonalność, struktura danych a także specyfikacja techniczna. Rozdział szósty to opis planowanych testów serwisu. Siódmy rozdział to ocena ekonomiczna, podsumowująca finansowe korzyści, jakie niesie za sobą powstanie niniejszego serwisu oraz wszystkie koszty związane z jego wdrożeniem. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie i wnioski. W tym punkcie przedstawiono potwierdzenie słuszności celu pracy i udowodniono wartość projektu.
File
  • File: 1
    261983_Daria_Rek_Projekt_serwisu_internetowego_dla_firmy_Dream_Date.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14491

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT612315cd12224f88bd4096273f565f6e/
URN
urn:pw-repo:WUT612315cd12224f88bd4096273f565f6e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page