Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling the motion of particles in the turbolent flow using computational fluid dynamics

Grzegorz Przychodzeń

Abstract

The purpose of this study is to create a model of fluid flow around a solid body using computational fluid dynamics and to compare the results with empirical results. This thesis consists of a theoretical part, where the basic problems of particles’ motion in fluid and their application in chemical engineering are presented. In addition, it shows possibilities offered by using of computational fluid dynamics based on ANSYS Fluent. Model part present stages of CFD simulations – from creating geometry and thickening the mesh to used flow parameters.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Przychodzeń (FCPE) Grzegorz Przychodzeń,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Modelowanie ruchu cząstek w przepływie burzliwym przy uźyciu obliczeniowej mechaniki płynów
Supervisor
Łukasz Makowski (FCPE/DCRED) Łukasz Makowski,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
42
Internal identifier
DICHP-2538
Reviewers
Paweł Sobieszuk (FCPE/DBBE) Paweł Sobieszuk,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Łukasz Makowski (FCPE/DCRED) Łukasz Makowski,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
obliczeniowa mechanika płynów, CFD, Fluent, model, ruch cząstki, pole burzliwe, współczynnik oporu, walec
Keywords in English
computational fluid dynamics, CFD, Fluent, model, particles' motion, turbulent flow, drag coefficient, cylinder
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie modelu opływu płynu ciała stałego przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów oraz porównanie otrzymanych wyników z wynikami empirycznymi. Praca ta składa się z części teoretycznej, gdzie przedstawiono podstawowe problemy obejmujące tematykę ruchu cząstek w płynach wraz z ich zastosowaniem w inżynierii chemicznej. Dodatkowo przedstawiono możliwości, jakie oferuje stosowania obliczeniowej mechaniki płynów na podstawie programu ANSYS Fluent. W części modelowej zaprezentowano poszczególne etapy przeprowadzonych symulacji CFD – poczynając od geometrii, przez zagęszczanie siatki, na parametrach przepływu kończąc.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Grzegorz_Przychodzeń.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15458

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT60cfe8a923364b68aab3ec7c4c2accbd/
URN
urn:pw-repo:WUT60cfe8a923364b68aab3ec7c4c2accbd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page