Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Extrapolation model of mobile object for distributed simulation

Jakub Paweł Jonakowski

Abstract

The main subject of this paper is an extrapolation model of mobile object, particularly aircraft. Research conducted for the model are considered in respect of use in distributed simulation. With the aim of introducing the idea of distributed simulation, numerous references to computer games appear in this thesis. Most notable case is the game called Operation Flashpoint along with its engine, Virtual BattleSpace, as a forefather to use of distributed simulation towards military training. Additionaly, dead reckoning using extrapolation model is delineated along with certain examples describing its valid operation. Author conducts considerations on the subject of assets used in mentioned earlier DR in terms of limiting bandwidth usage as well as protecting simulation from loss of communications. Furthermore, few fundamental cases associated with High Level Architecture are mentioned. Introduction to this paper contains also description of WGS – 84 geodetic system, which is an essential reference system for Global Positioning System functioning. This description contains equations used to link angular distances with distances expressed in meters. Primary presumption of this diploma thesis is creation of a program which generates extrapolation model in the simplest form in order to minimize bandwith usage, while simulation realism must be preserved. Also, the program should provide automatic updates for positioning based on dead reckoning-to-actual position comparison. In order to achieve that, the algorithm makes a comparison of real-life distances in reference to geographic position uncertainty and margin of error established earlier for Unmanned Aerial Vehicle. Last chapter of this paper contains results of the research regarding running of the extrapolation model in two main cases: stable flight with settled direction, without climb, and flight with change of direction and altitude of aircraft.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Paweł Jonakowski (FPAE) Jakub Paweł Jonakowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model ekstrapolacyjny obiektu ruchomego na potrzeby symulacji rozproszonej
Supervisor
Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
52
Internal identifier
MEL; PD-5244
Reviewers
Marcin Żugaj (FPAE/IAAM) Marcin Żugaj,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
model ekstrapolacyjny, symulacja rozproszona, symulacja
Keywords in English
extrapolation model, distributed simulation, simulation
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest model ekstrapolacyjny dla obiektu ruchomego, dokładniej dla statku powietrznego. Badania przeprowadzane nad modelem rozpatrywane są pod kątem użycia go w symulacji rozproszonej. W celu przedstawienia idei symulacji rozproszonej w pracy występują liczne odwołania do gier komputerowych typu online multiplayer, ze szczególną uwagą poświęconą grze Operation Flashpoint i jej silnikowi Virtual BattleSpace, jako prekursorowi użycia symulacji rozproszonej w celach szkolenia militarnego. Opisana jest również nawigacja zliczeniowa z użyciem modelu ekstrapolacyjnego wraz z podaniem przykładów opisujących prawidłowe działanie. Autor prowadzi rozważania na temat zalet stosowania w/w nawigacji zliczeniowej pod kątem ograniczenia użycia pasma transmisyjnego oraz zabezpieczenia symulacji przed utratą łączności.¬ Opisane zostają również podstawowe zagadnienia związane z łączeniem poszczególnych symulatorów w architektury wysokiego poziomu. Wstęp do pracy zawiera również opis systemu geodezyjnego WGS – 84, który jest podstawowym systemem odniesienia do działania systemu GPS oraz wyprowadzanie zależności łączących miary kątowe pozycji geograficznej z odległościami wyrażonymi w metrach. Podstawowymi założeniami pracy jest stworzenie programu generującego model ekstrapolacyjnego w jak najprostszej formie w celu zminimalizowania użycia pasma transmisyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu realizmu symulacji oraz automatyczna aktualizacja pozycji zliczonej na podstawie porównania z pozycją rzeczywistą. W tym celu porównane zostają rzeczywiste odległości w odniesieniu do zmian pozycji geograficznej oraz minimalny margines błędu przyjęty uprzednio dla Bezzałogowego Statku Powietrznego. Ostatni rozdział pracy zawiera wyniki badań nad działaniem modelu w dwóch głównych przypadkach: locie z ustalonym kursem, bez wznoszenia, oraz w przypadku zmiany kursu i wysokości statku powietrznego.
File
  • File: 1
    praca_JakubJonakowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35654

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT608e20ebd4224f97b38f6f9b9688b5fb/
URN
urn:pw-repo:WUT608e20ebd4224f97b38f6f9b9688b5fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page