Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial economy of local government units based on the borough of Wawer

Aleksandra Dorota Wojtak

Abstract

The topic of this thesis is to present the financial economy of the local government units on the example of the Wawer borough. The aim of this thesis is to examine the functioning of the financial management of local government units and to analyze the formation of local finance in Wawer borough of the city of Warsaw. The thesis consists of three chapters. The first of them raises the issues concerning the functioning of the legal and financial local government sector in Poland. Furthermore, the budget of municipalities, counties and provinces has been described in detail along with the procedure of its creation and control of its execution. The subject of the next chapter is to present the system of governance in the city of Warsaw and the Wawer borough. Moreover, characterization of the budget of the city and Wawer borough is presented. The last chapter presents the formation of local finance directly on the example of the Wawer borough in the city of Warsaw.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Dorota Wojtak (FASS) Aleksandra Dorota Wojtak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie dzielnicy Wawer
Supervisor
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economic and Social Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Samorząd terytorialny, gospodarka finansowa, budżet, dochody, wydatki, gmina, Warszawa, dzielnica, Wawer.
Keywords in English
Local government, local economy, budget, incomes, expenditure, community, Warsaw, borough, Wawer.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego przedstawiona na przykładzie dzielnicy Wawer. Jej celem było przede wszystkim zbadanie sfery finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a także dokonanie analizy budżetu jednej z dzielnic m.st. Warszawy. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich zostały poruszone kwestie dotyczące funkcjonowania systemu prawno-finansowego sektora samorządowego w Polsce. Został również opisany szczegółowo budżet gmin, powiatów i województw, procedura jego tworzenia oraz kontrola nad jego wykonaniem. Przedmiotem kolejnego rozdziału jest przedstawienie ustroju m.st. Warszawy i dzielnicy Wawer. Ponadto scharakteryzowanie budżetu miasta oraz jego jednostki pomocniczej. W ostatniej części zostało zaprezentowane ukształtowanie finansów lokalnych bezpośrednio na przykładzie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie dzielnicy Wawer.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13263

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6061f7166a3e4181a62336cbc1f14657/
URN
urn:pw-repo:WUT6061f7166a3e4181a62336cbc1f14657

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page