Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Signal monitor compliant with the LoRa standard

Karol Płatkowski

Abstract

The LoRa standard is a long-range, narrowband radio transmission technology with data rates up to 50 kbps. Due to the used modulation and operating within ISM band, devices compatible with LoRa standard could be used in IoT applications. The aim of the thesis was to design LoRa gateway module operating in a star architecture network, that could be able to receive data from nodes (LoRa modules) and pass it to the end-device (PC). The gateway module consists of LoRa iC880A concentrator by IMST and base module, designed and build by the author. Base module works as a control unit of the gateway. It consists of Tiva TM4C123FH6PM microcontroller by Texas Instruments and XBee WiFi module by Digi. The thesis includes the description of the developed gateway and microcontroller software. It presents performed module tests and discussess obtained results. The results confirm that the thesis objectives have been achieved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Płatkowski (FEIT/IRMT) Karol Płatkowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie monitora sygnałów zgodnych ze standardem LoRa
Supervisor
Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Przemysław Korpas (FEIT/IRMT) Przemysław Korpas,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
LoRa, koncentrator, monitor sygnałów, mikrokontroler
Keywords in English
LoRa, gateway, signal monitor, microcontroller
Abstract in Polish
Standard LoRa definiuje technikę wąskopasmowej, radiowej transmisji danych dalekiego zasięgu, z przepływnościami do 50 kbps. Ze względu na wykorzystywaną modulację i pracę w paśmie nielicencjonowanym urządzenia pracujące w tym standardzie mogą być z powodzeniem wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu internetu rzeczy. Celem pracy było zaprojektowanie układu monitora sygnałów pracującego w sieci o topologii gwiazdy, mającego za zadanie odbiór danych z węzłów (układów nadawczych) i przekazywanie ich do urządzenia końcowego (komputera). Układ monitora sygnałów składa się z koncentratora LoRa iC880A firmy IMST i sterującego nim modułu bazowego, zaprojektowanego i wykonanego w ramach pracy. W module bazowym wykorzystano mikrokontroler Tiva TM4C123FH6PM firmy Texas Instruments oraz moduł XBee firmy Digi, zapewniający połączenie z siecią WiFi. W pracy zamieszczono opis części sprzętowej układu oraz przedstawiono oprogramowanie mikrokontrolera. Zaprezentowano przeprowadzone badania i omówiono otrzymane wyniki. Potwierdzają one spełnienie wymagań stawianych układowi.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32155

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6031bf80ec314ccbab64eae4e1047394/
URN
urn:pw-repo:WUT6031bf80ec314ccbab64eae4e1047394

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page