Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a steel cylindrical tank with a fixed roof with a capacity of approx. 30 000 m3

Paulina Zalewska

Abstract

The subject of Engineering Thesis is the design of a vertical cylindrical steel tank for unleaded petrol. The whole structure was made of steel S355J2G3 and developed based on applicable standards. The tank has been designed to store liquids with a capacity of approx. 30,000m3 and it’s located in Łódź. The dimensions of the designed tank are determined by its diameter D = 51m, the height of the cylindrical shell H = 16.5m and the radius of curvature of the roof dome R = 66.3m. The study contains a set of technical drawings along with the design calculation of the structural elements of the tank roof (girders, purlins, concentrations, eaves contact and keystone), cylindrical shell and stress checking at the place where the tank's shell meets the bottom. First, the initial geometry of the tank was selected, loads were collected and combinations of them have been made to select the most disadvantageous computing situation. Subsequently, calculations regarding the roof structure were continued. The IPE450 cross-section for roof girders was selected and the load capacity was checked. Analogous behavior was used in the selection of roof purlins. It was decided to take two different cross-sections to optimize the strain of the structure (UPN50 and UPN120). Further calculations concern the dimensioning of the eaves ring of the roof and the selection of the geometry of the keystone. The next stage of the study was checking the stability of the global and local cylindrical shell, which consists of 11 sheet metal plates with suitably selected thicknesses. The final stage of the calculation was checking the stress at the place where the tank's shell meets the bottom - a characteristic disturbance of the membrane state of the structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Zalewska (FCE) Paulina Zalewska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowego zbiornika cylindrycznego z dachem stałym o pojemności ok. 30 000 m3
Supervisor
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
95+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5352
Reviewers
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
zbiornik, zbiornik stalowy, zbiornik cylindryczny na ciecz, dach stały, konstrukcja stalowa
Keywords in English
tank, steel tank, cylindrical tank for liquid, fixed roof, steel structure
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest projekt pionowego zbiornika stalowego, cylindrycznego na benzynę bezołowiową. Cała konstrukcja została wykonana ze stali S355J2G3 i opracowana na podstawie obowiązujących norm. Zbiornik został zaprojektowany do magazynowania cieczy o pojemności ok. 30 000m3 i usytuowany w Łodzi. Wymiary projektowanego zbiornika określone są poprzez jego średnicę D=51m, wysokość powłoki walcowej H=16,5m oraz promień krzywizny kopuły dachu R=66,3m. Opracowanie zawiera komplet dokumentacji rysunkowej wraz z projektem obliczeniowym elementów konstrukcyjnym dachu zbiornika (dźwigarów, płatwi, stężeń, styku okapowego oraz zwornika), powłoki walcowej oraz sprawdzenia naprężeń w miejscu styku płaszcza zbiornika z dnem. W pierwszej kolejności dobrano wstępną geometrię zbiornika, zebrano obciążenia i wykonano ich kombinacje w celu wybrania najbardziej niekorzystnej sytuacji obliczeniowej. W dalszej części kontynuowane były obliczenia dotyczące konstrukcji dachu. Dobrano przekrój IPE450 dla dźwigarów dachowych i sprawdzono nośność. Analogiczne postępowanie zastosowano w przypadku doboru płatwi dachowych. Postanowiono przyjąć dwa różne przekroje w celu optymalizacji wytężenia konstrukcji (UPN50 oraz UPN120). Kolejne obliczenia dotyczą wymiarowania pierścienia okapowego dachu oraz doboru geometrii zwornika. Dalszym etapem opracowania było sprawdzenie stateczności globalnej i lokalnej powłoki walcowej, która składa się z 11 carg blach o odpowiednio dobranych grubościach. Ostatnim etapem części obliczeń było sprawdzenie naprężeń w miejscu styku płaszcza zbiornika z dnem – charakterystyczne zaburzenie stanu błonowego konstrukcji.
File
  • File: 1
    praca_inż_-Zalewska_Paulina-_276679.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31040

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT602dd91266ba429e9523157afd28dbec/
URN
urn:pw-repo:WUT602dd91266ba429e9523157afd28dbec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page