Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badania i analiza modyfikacji układu dolotowego do pojazdu typu Formuła Student

Krzysztof Retka

Abstract

The aim of the present study is to evaluate the impact of the intake system modification, which consists in installing the turbocharger with air cooling, on the motor fuel parameters. The desire to increase the power output and torque is related to the formula student competition in which the car will be involved, that is why all the work done on the vehicle comply with the SAE regulations. Changes made to the intake system resulted in the need of modifiying other engine systems, such as the lubrication and cooling system. Due to the direct connection of all of the working systems, the subject of their interaction was also raised. The next stage of research is empirical studies of a bolide on a chassis dynamometer, in order to illustrate the impact of the intake system modification on engine parameters, such as power output or torque. At the same time, due to the registered data it was possible to calculate the fuel consumption in a rotation speed function. This made it possible to assess the influence of the hypertension boost on the amount of consumed mixture. Due to the obtained data regarding course of the derivative rotational speed in regard to time during the acceleration of the car, it was possible to assess the impact of the boost pressure on the dynamic properties of the vehicle.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Retka (WSiMR) Krzysztof Retka Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Badania i analiza modyfikacji układu dolotowego do pojazdu typu Formuła Student
Promotor
Zdzisław Chłopek (WSiMR/IPiMR) Zdzisław Chłopek Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jarosław Seńko (WSiMR/IPiMR) Jarosław Seńko Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-01-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jarosław Seńko (WSiMR/IPiMR) Jarosław Seńko Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Piotr Orliński (WSiMR/IPiMR) Piotr Orliński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1. Formuła student 2. Turbodoładowanie 3. Układ dolotowy
Słowa kluczowe w języku angielskim
1.Formula student 2.Turbocharging 3.Intake system
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu modyfikacji układu dolotowego, polegającej na zainstalowaniu turbosprężarki z chłodzeniem powietrza, na parametry silnika paliwowego. Chęć zwiększenia mocy użytecznej oraz momentu obrotowego związana jest z zawodami formuły student, w których bolid będzie brał udział, dlatego wszystkie prace wykonane przy pojeździe zgodne są z regulaminem SAE. Zmiany wprowadzone w układzie dolotowym spowodowały konieczność modyfikacji innych układów silnika takich jak układ smarowani oraz układ chłodzenia. W związku z dużym powiązaniem ze sobą wszystkich zespołów w pracy został także poruszony temat ich wzajemnego oddziaływania. Kolejnym etapem rozważań są badania empiryczne bolidu na hamowni podwoziowej, celem zobrazowania wpływu modyfikacji układu dolotowego na parametry silnika takie jak moc użyteczna czy moment obrotowy. Jednocześnie dzięki zarejestrowanym danym możliwe było obliczenie zużycia paliwa w funkcji prędkości obrotowej. Pozwoliło to ocenić wpływ nadciśnienia doładowania na ilość zużywanej mieszanki. Dzięki uzyskanym przebiegom pochodnej prędkości obrotowej względem czasu, w warunkach rozpędzania samochodu, możliwa była ocena wpływu ciśnienia doładowania na właściwości dynamiczne samochodu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Krzysztof Retka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8923

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6021329b8f764a91b259d6d603c67192/
URN
urn:pw-repo:WUT6021329b8f764a91b259d6d603c67192

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony