Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research and analysis of the modified intake system for the Formula Student vehicle

Krzysztof Retka

Abstract

The aim of the present study is to evaluate the impact of the intake system modification, which consists in installing the turbocharger with air cooling, on the motor fuel parameters. The desire to increase the power output and torque is related to the formula student competition in which the car will be involved, that is why all the work done on the vehicle comply with the SAE regulations. Changes made to the intake system resulted in the need of modifiying other engine systems, such as the lubrication and cooling system. Due to the direct connection of all of the working systems, the subject of their interaction was also raised. The next stage of research is empirical studies of a bolide on a chassis dynamometer, in order to illustrate the impact of the intake system modification on engine parameters, such as power output or torque. At the same time, due to the registered data it was possible to calculate the fuel consumption in a rotation speed function. This made it possible to assess the influence of the hypertension boost on the amount of consumed mixture. Due to the obtained data regarding course of the derivative rotational speed in regard to time during the acceleration of the car, it was possible to assess the impact of the boost pressure on the dynamic properties of the vehicle.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Retka (FACME) Krzysztof Retka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badania i analiza modyfikacji układu dolotowego do pojazdu typu Formuła Student
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV&CE) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Seńko (FACME/IV&CE) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Seńko (FACME/IV&CE) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Orliński (FACME/IV&CE) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Formuła student 2. Turbodoładowanie 3. Układ dolotowy
Keywords in English
1.Formula student 2.Turbocharging 3.Intake system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu modyfikacji układu dolotowego, polegającej na zainstalowaniu turbosprężarki z chłodzeniem powietrza, na parametry silnika paliwowego. Chęć zwiększenia mocy użytecznej oraz momentu obrotowego związana jest z zawodami formuły student, w których bolid będzie brał udział, dlatego wszystkie prace wykonane przy pojeździe zgodne są z regulaminem SAE. Zmiany wprowadzone w układzie dolotowym spowodowały konieczność modyfikacji innych układów silnika takich jak układ smarowani oraz układ chłodzenia. W związku z dużym powiązaniem ze sobą wszystkich zespołów w pracy został także poruszony temat ich wzajemnego oddziaływania. Kolejnym etapem rozważań są badania empiryczne bolidu na hamowni podwoziowej, celem zobrazowania wpływu modyfikacji układu dolotowego na parametry silnika takie jak moc użyteczna czy moment obrotowy. Jednocześnie dzięki zarejestrowanym danym możliwe było obliczenie zużycia paliwa w funkcji prędkości obrotowej. Pozwoliło to ocenić wpływ nadciśnienia doładowania na ilość zużywanej mieszanki. Dzięki uzyskanym przebiegom pochodnej prędkości obrotowej względem czasu, w warunkach rozpędzania samochodu, możliwa była ocena wpływu ciśnienia doładowania na właściwości dynamiczne samochodu.
File
  • File: 1
    Krzysztof Retka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8923

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6021329b8f764a91b259d6d603c67192/
URN
urn:pw-repo:WUT6021329b8f764a91b259d6d603c67192

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page